Lipidler Hakkında Bilgi

0

Lipidler nelerdir, özellikleri nelerdir? Lipidlerin sınıflandırılması, hakkında bilgi.

lipidlerLipidler;suda çözünmeyen ve kloroform, eter, benzin gibi çözücülerde çözünen organik maddelerdir.

Advertisement

Yapılarında yer alan yağ asitlerinin özelliklerine göre belirli sınıflara ayrılırlar. Lipitlerin genel anlamda dört temel işlevi vardır: a) Hücre membranlarının yapısal elemanlarıdırlar, b) Metabolik yakıtın hücre içi deposudurlar, c) Metabolik yakıtın bir taşınma biçimidirler, d) Bakteri ve bitki hücrelerinin koruyucu kabuğunu, böceklerin dış kabuklarını ve omurgalıların derilerini oluştururlar. Lipitler genel çerçevesi içerisinde değerlendirilen, bazı vitamin ve hormonlar gibi, önemli biyolojik etkinlikleri olan moleküller de vardır. Lipit moleküllerinin yapı taşları olan yağ asitleri, hücre ve dokuların çoğunda serbest halde ancak eser miktarlarda bulunur. Hidrokarbon zinciri üzerinde çift bağlar bulunursa yapı doymamış, çift bağ yoksa doymuş yağ asitleri durumundadır. Yağ asitlerini birbirlerinden ayırt eden özellik hidrokarbon zincirlerinin uzunluğu ve bu zincir üzerindeki doymamış bağların yere ve sayısıdır. Yağ asitlerinin öteki genel özellikleri de şöyle sıralanabilir: Hemen hemen tümünün zincir yapısındaki karbon sayısı çift numaradır (14. 16. 18. 22).

Doymamış yağ asitleri, doymuş tiplere oranla daha fazla oranda bulunurlar. Doymamış yağ asitlerince zengin doğal yağlar 5°C ısıya kadar sıvı durumda bulunurlar. Yüksek yapılı organizmalarda en çok bulunan doymamış yağ asitleri; oleik, linoleik ve arakhidonik asitlerdir, uzun zincirli yağ asitleri genelde suda çözünmezler, fakat bunların Na+ ve K+ tuzları suda çözünürler. Bu bileşikler günlük yaşamımızda kullandığımız sabunların temel maddesidir.


Leave A Reply