Lokman Hekim’in Hikayesi, Doktorların Ustası Lokman Hekim Efsanesi

0

Lokman hekim nerede, ne zaman ve nasıl ölümsüzlüğü bulmuştur? Tüm doktorların ustası Lokman Hekim’in hikayesi, hayatı hakkında bilgi.

Lokman Hekim'İn Hikayesi

Lokman Hekim’in Hikayesi

Adana ve çevresinin türlü efsaneleri, yüzyıllar boyu halk arasında yer etmiş masalları vardır. Gerçek veya yalan, bunlar, şehirden köylere kadar, yaşlı, genç, herkesin dilinde dolaşır. Bu efsanelerden bir tanesi Lokman Hekime ait, Lokman Hekim bütün doktorların ustasıdır. Söylendiğine göre, bütün otların, çiçeklerin dilinden anlayan Lokman Hekim, bu bitkilerden türlü ilaçlar yaparmış. Her çiçek, her ot, hangi hastalığı iyi edeceğini Lokmana söyleyip dururmuş.

Bütün dünyayı dolaşan Lokman, Çukurova’nın bereketli topraklarında her şeyin yetiştiğini görünce, Seyhan nehrinin kenarında, Adana ile Ceyhan arasında bulunan şimdi bir bucak merkezi olan Misis şehrinde yerleşmiş. Her derde deva bulan Lokman, çevredeki bütün hastalan iyi etmiş. Hastalıksız, sapa sağlam yaşamaya başlayan insanlar Lokmana baş vurarak ölümsüzlüğe bir ilaç bulmasını istemişler. Lokman da, Çukurova’yı karış karış dolaşarak ölüm ilacının yapılacağı bitkiyi aramaya koyulmuş. Dağ, taş, ova, bayır. Bir gece, ulu bir çınarın altında uyurken, bir ses duyup uyanmış.

“Lokman, bunca zamandır arayıp taraman bitsin. Ben ölümün ilacıyım. Bundan böyle insanlara da, hayvanlara da ölüm yok.”

Kendisine seslenen otun yanıbaşına koşan Lokman Hekim, ilacının nasıl yapılacağı hakkında söylenenleri bir bir yazmış, otu da kopararak düşmüş yola. Misis’e gelince, altından koca Seyhan nehrinin ağır ağır aktığı köprünün üzerinde durmuş. Defterine yazdıklarına göre ölüm ilacını yapmaya koyulmuş. Tam yapıp bitireceği sırada, görünmez bir el, bir vuruşta defteri de otu da uçurarak suya düşürmüş, Lokman da bu yüzden ölüme çare bulacak ilacını yapamamış, otlar da kendisinden yüz çevirmişler.

lokman hekim

Lokman Hekim Kimdir?

Lokman Hekim tarihte yaşadığı söylenen bir kişinin adıdır. Ancak, bu ad, masallara, efsanelere öylesine karışmıştır ki, asıl Lokman’ın kim olduğunu bulmak imkansız hale gelmiştir.

Lokman, kaynağı bakımından Arap efsanelerine kadar gider, İslamlık’tan önceki Cahiliye devrinde Lokman diye biri yaşamıştır. Söylentiye göre bu Lokman, Hızır’dan sonra en uzun ömürlü insandı, “yedi kartal ömrü” (500-600 yıl) yaşamıştı. Yedi kartal beslemiş, bunlardan sonuncusu yani yedincisi de ölünce kendi de ölmüştür.

Gene söylentiye göre Lokman, özlü sözler söyleyen bir bilge idi. Halk arasında “hakim” (bilge) kelimesi “hekim” halini almış, Lokman hekim sözü de buradan çıkmıştır. Bu kişiliği ile Lokman Hekim, her derde deva olan, her işi çözümleyen eşsiz bir insan sayılırdı. Etere “lokman ruhu” denilmesi de bundandır. Ayrıca, Eski Yunanistan’dan başlayarak, Ezop gibi birçok kimsenin sözleri, davranışları Lokman’a mal edilmiştir.

Böylece Lokman, ünlü hekim Hippokrates’i de içine alan bir çeşitli kişiler harmanı haline gelmiştir. Bu da, onun, başlangıçta belki belli bir kişi olarak yaşadıktan sonra halk kalabalıklarının özlediği soyut akıl timsali haline girdiğini gösterir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply