Lordi – Devil Is A Loser Çevirisi

0

Lordi Devil Is A Loser Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Lordi Devil Is A Loser şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Lordi – Devil Is A Loser Çevirisi

You wanted power and you begged for fame
You wanted everything the easy way
Herşeyin kolay tarafını istedin
You wanted gain without pain
Acısız bir şekilde elde etmek istediğin
Now your bills is in the mail
aturaların artık postanda
You got stronger but your mind got weak
Daha güçlüsün fakat düşüncelerin tükenmiş
You made a promise you couldn’t keep
Tutamayacağın bir söz vermiştin
You had it all – You lost more
Sahip olduğun herşeyin – Daha fazlasını kaybettin
It’s all there in the fee
İşte bütün ücretin orada

Via hell incorporated (regeneration)
Cehenneme içine geçerek ( Yeniden doğuyorsun )
1st you love it then you hate it (you’re such a saint)
Önce seviyorsun sonra nefret ediyorsun ( Bir aziz gibi )
And now you’re never gonna make it (bad situation)
Ve bunu asla başaramıcaksın ( Kötü bir durumdasın )
Get on get on down
Aşağı çekiyorlar seni
(there’s hell to pay ’cause)
( Çünkü cehennemde ödenicek borçların var )

The devil is a loser and he’s my bitch
Şeytan bir kaybeden ve benim f*hişem
For better or for worse and you don’t care which
İyi ve kötü günlerim için ve sen bunları önemsemiyorsun
The devil is a loser and he’s my bitch
Şeytan bir kaybeden ve benim f*hişem
Runnin’ into trouble you skitch
Yer değiştirerek sorunlarla yüzleşmeye çalışan
He’s my bitch
F*hişem

You wanted riches and license to kill
Varlıklı ( zengin ) olmak ve öldürmek için izin istedin
You got poverty and then you got ill
Yoksul olduğun zamanlarda hastaydın
You got poor and you lost your will
Zavallısın ve
All your dreams unfulfilled
Gerçekleşmemiş hayallerini kaybettin
I get my kicks when you blow your fuse
Öfkelendiğinde kapı dışarı ediliyorsun
No-one got killed but that’s no excuse
Hiçkimse birilerini öldürmedi fakat bu bir bahane değil
Hands up, I let you know when it’s done
Eller yukarı,sona erdiğinde herşeyi öğreneceksin
I’ve got the only gun
Sadece vuruldum..

Advertisement

(And there were no refunds
( Ve hiçkimse aldıklarını geri ödemedi
Just failing guarantees
Sadece başarısızlıklarını garanti ediyorlardı
Confess your sins, son
Günahlarınızı çıkarıyorsunuz,oğul
Said the preacher on TV)
Tv’de vaaz vererek )

You got yourself some greasepaint
Masumun ve kötülerin yapmacık
Set of white and black
Gösterişisiniz
All you got was laughter and
Bunların hepsi gülünücek şeylerdi
Gene Simmons on your back
Gene Simmons arkanızda


Leave A Reply