Lös Toprak ya da Balçık Nedir?

0
Advertisement

Lös toprak ya da lös balçık tam olarak nedir? Lös özellikleri nelerdir?

Lös Toprak / Balçık Nedir?

LÖS, kolay dağılan ince balçık. ABD ve Çin’deki geniş bölgelerin yamaçlarını, yaylalarını ve Arjantin’deki pampaları örtü gibi kaplayan geçirimli bir balçıktır.

Genellikle soluk renkli ve tabakalaşmaya elverişsiz kireçtaşından oluşur. Löste karada yetişen bitkilerin köklerine ve yumuşakçaların kalıntılarına rastlanır. Lös gerçekte eski çağlarda rüzgârın sürükleyip biriktirdiği çok ince tozlardan oluşur. Avrupa’da lösler dördüncü zamanın buzul çağında katı ortamda bitkilerin çok seyrek bulunduğu sırada oluşmuştur. Lös tuğla ve kiremit yapımına çok elverişli bir topraktır.


Leave A Reply