Eminem, Lose Yourself Çevirisi

0
Advertisement

Eminem Lose Yourself Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Eminem Lose Yourself şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

eminem

Kaynak: commons.wikimedia.org

Eminem – Lose Yourself Çevirisi

 • Look, if you had, one shot; or one opportunity
  Bak, eğer tek bir atışın olsaydı; ya da tek bir fırsatın
 • To seize everything you ever wanted, in one moment
  İstediğin her şeyi bir dakikada kapmak için
 • Would you capture it, or just let it slip
  Onu yakalar mıydın? Yoksa kayıp gimesine izin mi verirdin?
 • yo; His palms are sweaty, knees weak arms are heavy
  hey; Avuçları terli, dizleri güçsüz, kolları ağır
 • Theres vomit on his sweater already, moms spaghetti
  Kazağında şimdiden kusmuk var, annesinin spagettisi
 • Hes nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs
  Gergin, ama görünüşte sakin ve bombaları bırakmaya hazır
 • But he keeps on forgetting what he wrote down
  Ama yazdıklarını unutmaya devam ediyor
 • The whole crowd goes so loud
  Kalabalık çok ses çıkarıyor
 • He opens his mouth but the words wont come out
  Ağzını açıyor ama sözcükler dışarı çıkmıyor
 • Hes chokin how, everybodys jokin now
  Tıkanıyor, şimdi herkes nasıl da dalga geçiyor
 • The clocks run out, times up, over, bloah!
  Saat işliyor, zaman doldu, bitti, bloa!
 • Snap back to reality, oh, there goes gravity
  Şak diye gerçeğe geri dönüyor, oh, yerçekimi gidiyor
 • Oh, There goes rabbit he choked, hes so mad but he wont, Give up that easy
  Oh, Tavşan gidiyor, tıkandı, çok kızgın ama bu kadar kolay pes etmeyecek
 • No, he wont have it he knows
  Hayır, ona ulaşamayacağını biliyor
 • His whole backs of these ropes
  Sırtı iplerle bağlı
 • It dont matter hes dope
  Önemli değil, o yetenkli
 • He knows that but hes broke
  Bunu biliyor ama o meteliksiz
 • Hes so stagnant that he knows
  Ama o çok durgun, bunu biliyor
 • When he goes back to this mobile home
  Tekrar seyyar evine gittiği zaman
 • Thats when its back to the lab again, yo,
  Yine labaratuarına geri dönüyor, hey,
 • This whole rap shit he better go capture this moment And hope it dont pass him
  Bütün bu rap zımbırtısı, iyisimi bu anı yakalamalı ve onu atlamamasını ummalı
 • You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, his souls escaping, through this hole that is gaping
  Hey, ruhu açılmakta olan bu deliğin içinden kaçıyor
 • This world is mine for the taking, make me king
  Bu dünya almam için beni bekliyor, beni kral yapacak
 • As we move towarda, new world orda
  Yeni bir dünya düzenine doğru ilerlerken
 • A normal life is boring but superstardoms
  Normal bir yaşam sıkıcıdır ama süperstar olmak
 • Close to postmortum it only grows harder, only grows hotter
  Otopsiye yaklaşırken sadece daha zorlaşır, daha sıcaklaşır
 • He blows its all over, these hoes is all on him
  Herşeyi tamamen batırıyor, bu fahişeler onun üzerinde
 • Coast to coast shows hes known as the globetrotter
  Kıyıdan kıyıya şovlar, o dünyayı gezen biri olarak bilinir
 • Lonely roads god only knows
  Yalnız yollar, sadece tanrı bilir
 • Hes grown farther from home hes no father
  O evden uzakta büyüdü, baba değil
 • He goes home and barely knows his own daughter
  Eve gidiyor ve kendi kızını zar zor tanıyor
 • But hold your nose cause here goes the cold water
  Ama burnunu tıka çünkü burdan soğuk su geçiyor
 • These hoes dont want him no mo hes cold product
  Bu kadınlar onu istemiyor hayır anne, o soğuk nevale
 • They moved on to the next shmoOnlar diğer herife gittiler
 • Who flows he nose dove, and sold nada
  O akıp gidiyor, başaşağı daldı ve hiçbir şey satamadı
 • So the soap operas told it unfolds
  Pembe dizi böyle anlatılır ve açıklar
 • I suppose its old partner
  Sanırım o eski partner
 • But the beat goes on da da dum da da dum datta
  Ama tempo devam eder da da dum da da dum dara
 • You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, no more games, Ima change what you call rage
  Hey, daha fazla oyun yok, moda dediğiniz şeyi değiştireceğim
 • Tear this mother fuckin roof off like 2 dogs caged
  Bu lanet çatıyı kafeslenmiş 2 köpek gibi parçalayacğım
 • I was playin in the beginning, the mood all changed
  Başlangıçta rol yapıyordum, ruh halim tamamen değişti
 • I been chewed up, and spit out and booed off stage
  Çiğnendim, tükürüldüm ve sahneden yuhalanarak indim
 • But I kept rhymin and step writin the next cypher
  Ama kafiye yapmayı sürdürdüm ve sonraki şifreyi yazmaya geçtim
 • You best believe somebodys payin the pied piper
  Bazıları parayı verip düdüğü çalıyor, inansan iyi edersin
 • All the pain inside amplified by the, fact that I cant get by with my nine to five
  İçimdeki tüm acı, dokuz-beş çalışmamla geçinemediğim gerçeğiyle artıyor
 • And I cant provide the right typea Life for my family
  Ve aileme düzgün bir yaşam tarzı sağlayamıyorum
 • cause man, these goddamn food stamps dont buy diapers
  Çünkü dostum, bu allahın belası yemek markalarıyla bebek bezi alınmıyor
 • And its no movie, theres no Mekhi Phifer
  Ve bu bir film değil, burda Mekhi Phifer yok
 • This is my life and these times are so hard
  Bu benim hayatım ve bu zamanlar çok zor
 • And its getting even harder tryin to feed and water my seed
  Ve tohumumu beslemeye ve sulamaya çalışırken daha da zorlaşıyor
 • Plus Teetertotter caught up between bein a father and a prima donna Baby
  Artı, Tahterevalli baba olmakla nazlı bir bebeğin arasında sıkışıyor
 • Mama dramas screamin on and Too much for me to wanna stay in one spot
  Anne dramı çığlık atıyor ve bunlar bu noktada kalmak istemem için çok fazla
 • Another day of monotony Has gotten me to the point, Im like a snail
  Yeni bir tekdüze gün beni salyangoza benzediğim bi noktaya getirdi
 • Ive got to formulate a plot fore I end up in jail or shot
  Hapse düşmeden ya da vurulmadan önce bir plan geliştirmeliyim
 • Success is my only motherfuckin option, failures not
  Başarı benim tek lanet olası seçeneğim, başarısızlık değil
 • Mom, I love you, but this trailers got to go
  Anne seni seviyorum ama bu karavandan gitmeliyim
 • I cannot grow old in Salems lot
  Salemin arsasında yaşlanamam
 • So here I go its my shot, feet fail me not
  İşte gidiyorum bu benim denemem, ayaklarım yüzümü kara çıkarmayın
 • This maybe the only opportunity that I got
  Bu sahip olduğum tek fırsat olabilir
 • You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde
 • The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin
 • You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama
 • This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir
 • Yo, you can do anything you set your mind to man
  Hey, kafana koyduğun herşeyi yapabilirsin, dostum


Leave A Reply