Louisiana Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Louisiana Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

louisianaLouisiana;
Yüzölçümü: 125.674 km2.
Başlıca kentleri: Baton Rouge (merkez), New Orleans, Shreveport, Houma.
Amerika Birleşik Devletleri’in 18. eyaletidir. Kuzeyden Arkansas, doğu-güneydoğudan Mississippi, Meksika Körfezi güneyden Meksika Körfezi, batıdan Teksas ile çevrilidir. “Pelikan State”, “Creole State” adlarıyla anılan eyaletin kuzeydoğu ve doğu sınırını oluşturan Mississippi Irmağı ve batı-güneybatı sınırını oluşturan Sabina Irmağı, Meksika Körfezi’ne dökülür. Eyaleti enlemesine aşan Red River, kuzeybatıdan güneydoğu yönünde ilerleyip Mississippi’ye katılır. Bienville Bölgesi’nde en yüksek nokta Dirskill Dağı’dır (yaklaşık 160 m).
Pirinç, soyafasulyesi, pamuk tiftiği, şekerkamışı, başlıca tarım ürünleridir. Eyaleti, doğal kaynaklar (petrol, doğal gaz, sülfür, tuz, vb) açısından zengindir. Kimyasal ürünler, ulaşım araçları donanımı, kereste önemli endüstri etkinlikleridir.New Orleans, Shreveport, Baton Rouge, Lake Charles Monroe, öteki büyük yerleşim merkezleridir. Nüfusun :% 68’ini Beyazlar, % 30’unu Zenciler, % 2’sini Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Katolik, geri kalanlar Protestan, Güney Babtist ve Metodist kiliselerine üyedir. Ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri ileri düzeydedir.
Tarih. 1682’de bölgeyi Fransa’ya kazandıran La S aile, tüm Mississippi Havzası’na Louisiana adını verdi. İlk yerleşimin temeli 1699’da Biloxi’de (Mississippi) atıldıysa da 1718’de New Orleans kuruluncaya kadar gelişme olmadı. 1763’te Mississippi Irmağı’nın doğu bölgesi Fransızlar tarafından büyük Britanya’ya devredildi. 1783’te Batı Florida dışındaki yöreyi İngilizler, ABD’ye verdi. Amerikalılar, 1803′ te Mississippi Irmağı’nın batı yöresini ünlü “Louisiana Alımı” diye bilinen sözleşmeyle Fransızlardan satın aldılar. 30 Nisan 1812’de Louisiana, eyalet konumu kazanarak Birlik’e katılan 18. eyalet oldu. 1813’te Batı Florida’nın ABD tarafından işgaliyle, Mississippi Irmağı’nın doğu, Pontchartrain Gölü’ nün kuzey yöresi eyalete bırakıldı. İç Savaş’ta (1861-1865), Konfederasyon’ un (güney) yanında yer aldı. 1864’te, köleliğin aldırılmasım kabul etmesine karşın, Birlik’e ancak dört yıl sonra yeniden alındı.
Yürürlükteki 1974 Anayasası’na göre, Eyalet Parlamentosu; 4 yıl için genel oyla seçilen 105 üyeli Temsilciler Meclisi ve 39 Üyeli Senato’dan oluşur. Eyalet Kongre’de; 8 temsilci, 2 senatör temsil edilir.


Leave A Reply