Lügat İle İlgili Cümleler

0

Lügat ile ilgili cümleler. Lügat kelimesi içeren “Lügat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Lügat İle İlgili Cümleler

Lügat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

*** Lügat parçalayacağına gel de bir yardımın dokunsun bize.

*** Benim büyük bir Fransızca lügatım var.

*** Cevherî’nin «Sahhah» veya «Sehah» adlı Arapça lügatini Türkçeye çevirmiş ünlü bir Türk bilginidir.

*** İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada ilk olarak ” Vankulu Lügatı” basmıştır.

*** Sözlüklere eskiden lügat ismi verilirdi.

*** «Divan-ü Lûgat’it Türk»teki bu örnekler dışında Türk dili ve edebiyatına ait en eski belge Orhun Yazıtları’dır.

*** Mütercim Asım Efendi büyük lügat bilginlerimizdendir.

*** Verilen fetvaya göre matbaada dini kitaplar değil, lügat, mantık, tarih, coğrafya, hikmet gibi kitaplar basılacaktı.

*** Kıble; Lügat manâsı itibariyle “ibadete yönelinen yer, dönülen yön demektir.

*** Gusül lügat manası itibariyle “yıkanmak” demektir.

*** Zekât, lügatte arıtmak ve temizlemek anlamındadır.

*** Cumhuriyet lügat manası halka mensup hükümet şekli ki, hükümdarın yerine halkın seçtiği bir başkan bulunmasıdır.

*** Muallim Naci’nin dilbilgisi alanında yazdığı en önemli eser, hala Osmanlıca’nın en kullanışlı, en doğru sözlüğü olarak elden düşmiyen «Lugat-i Nâcî»dir.

*** Hüseyin Kazım Kadri asıl önemli eseri, ancak iki cildi kendi zamanında basılabilmiş olan “Büyük Türk Lügati” dir.

*** Daha sonra iki kardeş bir Almanca lügat hazırlamaya koyuldular, bir yandan da Alman halk bilgisiyle ilgileniyorlardı.

*** Hiyeroglifin lügat anlamı, “kazmak suretiyle meydana getirilmiş kutsal yazı”dır.

*** Akika, Arapça bir kelime olup lügatta “yeni doğan bir çocuğun traş edilen ilk saçı” anlamına gelir.

*** Şinasi büyük ölçüde bir «Türk Lügati» hazırlıyordu.

*** Türklerde pastırmayla ilgili en eski bilgiler ise Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk (11. yy) adlı sözlüğünde yer almaktadır.

*** Keramet lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?