Lügat İle İlgili Cümleler

0

Lügat ile ilgili cümleler. Lügat kelimesi içeren “Lügat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Lügat İle İlgili Cümleler

Lügat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Lügat parçalayacağına gel de bir yardımın dokunsun bize.
 2. *** Benim büyük bir Fransızca lügatım var.
 3. *** Cevherî’nin «Sahhah» veya «Sehah» adlı Arapça lügatini Türkçeye çevirmiş ünlü bir Türk bilginidir.
 4. *** İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada ilk olarak ” Vankulu Lügatı” basmıştır.
 5. *** Sözlüklere eskiden lügat ismi verilirdi.
 6. *** «Divan-ü Lûgat’it Türk»teki bu örnekler dışında Türk dili ve edebiyatına ait en eski belge Orhun Yazıtları’dır.
 7. *** Mütercim Asım Efendi büyük lügat bilginlerimizdendir.
 8. *** Verilen fetvaya göre matbaada dini kitaplar değil, lügat, mantık, tarih, coğrafya, hikmet gibi kitaplar basılacaktı.
 9. *** Kıble; Lügat manâsı itibariyle “ibadete yönelinen yer, dönülen yön demektir.
 10. *** Gusül lügat manası itibariyle “yıkanmak” demektir.
 11. *** Zekât, lügatte arıtmak ve temizlemek anlamındadır.
 12. *** Cumhuriyet lügat manası halka mensup hükümet şekli ki, hükümdarın yerine halkın seçtiği bir başkan bulunmasıdır.
 13. *** Muallim Naci’nin dilbilgisi alanında yazdığı en önemli eser, hala Osmanlıca’nın en kullanışlı, en doğru sözlüğü olarak elden düşmiyen «Lugat-i Nâcî»dir.
 14. *** Hüseyin Kazım Kadri asıl önemli eseri, ancak iki cildi kendi zamanında basılabilmiş olan “Büyük Türk Lügati” dir.
 15. *** Daha sonra iki kardeş bir Almanca lügat hazırlamaya koyuldular, bir yandan da Alman halk bilgisiyle ilgileniyorlardı.
 16. *** Hiyeroglifin lügat anlamı, “kazmak suretiyle meydana getirilmiş kutsal yazı”dır.
 17. *** Akika, Arapça bir kelime olup lügatta “yeni doğan bir çocuğun traş edilen ilk saçı” anlamına gelir.
 18. *** Şinasi büyük ölçüde bir «Türk Lügati» hazırlıyordu.
 19. *** Türklerde pastırmayla ilgili en eski bilgiler ise Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk (11. yy) adlı sözlüğünde yer almaktadır.
 20. *** Keramet lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir.

Leave A Reply