M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

0

M harfiyle başlayan ingilizce fiiller, 2. ve 3. halleri (past, past participle) ve türkçe anlamları. M ile İngilizce fiiller (verbs) listesi.

M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları


M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Verb / Simple Past / Past Participle / Türkçesi

to magnetize / magnetized / magnetized / mıknatıslamak

to magnify / magnified / magnified / büyütmek

to maintain / maintained / maintained / korumak

to make / made / made / yapmak


to manage / managed / managed / yönetmek

to mangle / mangled / mangled / karmakarışık etmek

to manipulate / manipulated / manipulated / manipüle etmek

to mantle / mantled / mantled / mantolamak


to manufacture / manufactured / manufactured / üretmek

to maraud / marauded / marauded / çamurlamak

to marinate / marinated / marinated / marine etmek

to mark / marked / marked / İşaretlemek

to marry / married / married / evlenmek

to martyr / martyred / martyred / şehit etmek


to mash / mashed / mashed / ezmek

to mask / masked / masked / Gizlemek

to massacre / massacred / massacred / katliam yapmak

to masticate / masticated / masticated / çiğnemek

to match / matched / matched / eşleştirmek

to mate / mated / mated / çiftleşmek

to materialize / materialized / materialized / hayata geçirmek


to mature / matured / matured / olgunlaşmak

to mean / meant / meant / anlamına gelmek

to measure / measured / measured / ölçmek

to mechanize / mechanized / mechanized / mekanize etmek

to meddle / meddled / meddled / Karışmak

to mediatize / mediatized / mediatized / arabuluculuk yapmak

to medicate / medicated / medicated / ilaç vermek

to meditate / meditated / meditated / meditasyon yapmak

to meet / met / met / tanışmak

to mellow / mellowed / mellowed / olgunlaşmak


to melt / melted / melted / erimek

to memorize / memorized / memorized / ezberlemek

to mend / mended / mended / onarmak

to menstruate / menstruated / menstruated / adet görmek

to mention / mentioned / mentioned / bahsetmek

to merge / merged / merged / birleştirmek

to mess / messed / messed / karıştırmak

to metamorphosize / metamorphosized / metamorphosized / metamorfoz yapmak

to mete / meted / meted / tanımak

to mew / mewed / mewed / ezmek


to migrate / migrated / migrated / göç etmek

to mill / milled / milled / öğütmek

to mime / mimed / mimed / taklit etmek

to mince / minced / minced / Kıymak

to mineralize / mineralized / mineralized / mineralleşmek

to minimize / minimized / minimized / en aza indirmek için

to mint / minted / minted / para basmak

to mirror / mirrored / mirrored / yansıtmak

to miscarry / miscarried / miscarried / yanlış yapmak

to misdirect / misdirected / misdirected / yanlış yönlendirmek

to misinterpret / misinterpreted / misinterpreted / yanlış yorumlamak

to misjudge / misjudged / misjudged / yanlış değerlendirmek

to mislay / mislaid / mislaid / yanlış yapmak

to mislead / misled / misled / yanıltmak

to misrepresent / misrepresented / misrepresented / yanlış tanıtmak

to miss / missed / missed / özlemek, kaçırmak

to mistake / mistook / mistaken / hata yapmak

to mistreat / mistreated / mistreated / kötü muamele etmek

to mistrust / mistrusted / mistrusted / güvenmemek

to misuse / misused / misused / kötüye kullanmak

to mitigate / mitigated / mitigated / hafifletmek

to mix / mixed / mixed / karıştırmak

to moan / moaned / moaned / İnlemek

to mobilize / mobilized / mobilized / seferber etmek

to mock / mocked / mocked / dalga geçmek

to model / modelled / modelled / modelled / modellemek

to moderate / moderated / moderated / ılımlı olmak

to modernize / modernized / modernized / modernize etmek

to modify / modified / modified / düzenlemek

to modulate / modulated / modulated / modüle etmek

to moisten / moistened / moistened / nemlendirmek

to molest / molested / molested / Taciz etmek

to mollify / mollified / mollified / canlandırmak

to monopolize / monopolized / monopolized / tekelleşmek

to moor / moored / moored / demirlemek

to mop / mopped / mopped / paspaslamak

to mope / moped / moped / paspaslamak

to moralize / moralized / moralized / ahlak dersi vermek

to mortgage / mortgaged / mortgaged / ipotek etmek

to mortify / mortified / mortified / ipotek etmek

to motorize / motorized / motorized / motorize etmek

to mottle / mottled / mottled / parçalamak

to moult / moulted / moulted / alay etmek

to mount / mounted / mounted / monte etmek

to mourn / mourned / mourned / yas tutmak

to move / moved / moved / taşımak

to muddle / muddled / muddled / karışmak

to muffle / muffled / muffled / zorlamak

to multiply / multiplied / multiplied / çarpmak

to mumble / mumbled / mumbled / gevelemek

to mummify / mummified / mummified / mumyalamak

to munch / munched / munched / mırıldamak

to murder / murdered / murdered / cinayet işlemek

to murmur / murmured / murmured / mırıldanmak

to muss / mussed / mussed / karıştırmak

to mutilate / mutilated / mutilated / sakatlamak

to mutiny / mutinied / mutinied / ayaklanmak

to mutter / muttered / muttered / mırıldanmak

fiilİngilizce Fiiller (Verbs)
ABCDEFGHI –  JKLMNOPQ  RSTUWV – YZ

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?