M Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi M Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0

Hangi eşyalar M harfi ile başlar? M harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi M olan eşyalar nelerdir?

M Harfiyle Başlayan Eşyalar

Advertisement

M Harfiyle Başlayan Eşyalar

M HARFİ

 • Macun: Boyacılıkta çatlak ve aralıkları kapamak, camcılıkta camları tutturmak için kullanılan hamur kıvamında karışım
 • Makas: Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
 • Maket: Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneği
 • Maket bıçağı: Genellikle maket yapımında kullanılan ince ve keskin bıçak.
 • Makine: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü
 • Makyaj takımı: Makyaj için gerekli olan malzemeleri bir arada bulunduran set.
 • Mala: Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı.
 • Mandal: Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça.
 • Mandolin: İkişer ikişer aynı değerde dört çift teli olan, kısa saplı bir çalgı.
 • Mangal: Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayaklı ocak
 • Manto: Kadın paltosu
 • Masa: Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya
 • Masa örtüsü: Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
 • Mask: Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.
 • Maskara: Rimel
 • Maske: Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
 • Maşa: Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç
 • Matara: Yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba, deri veya metalden yapılmış su kabı
 • Matkap: Tahta, maden, beton vb. sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alet, delik açma aleti
 • Matrak: Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa
 • Maymuncuk: Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eğri ve sivri araç
 • Mayo: Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya güneşlenirken giyilen, tek parçadan oluşan giysi.

Me İle Başlayan Eşyalar

 • Mecmua: Dergi
 • Megafon: Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet.
 • Mektup: Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt
 • Merdane: Kalın oklava
 • Merdiven: Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
 • Merhem: Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç
 • Meşale: Ucunda alev çıkarabilen yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek
 • Mezura: Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 metre uzunluğunda şerit metre

Mı – Mi İle Başlayan Eşyalar

 • Mıh: Büyük çivi.
 • Mıknatıs: Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.
 • Mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah
 • Miğfer: Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık
 • Mikrodalga fırın: Elektromanyetik dalga ile yiyecekleri kısa sürede pişiren veya ısıtan fırın.
 • Mikrofon: Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç.
 • Mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
 • Mikser: Çırpıcı
 • Minder: İçi yumuşak bir malzeme ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
 • Misket: Bilye
 • Mitil: İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı.

Mo – Mö  İle Başlayan Eşyalar

 • Mobilya: Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad
 • Modem: Çevirge
 • Monitör: Göstergeç
 • Mont: Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle belden kemerli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, hırka vb. üzerine giyilen kısa, hafif giysi
 • Motor: Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek
 • Motosiklet: Motor silindirinin hacmi 125 santimetreküpten büyük olan, iki tekerlekli motorlu taşıt

Mu – Mü İle Başlayan Eşyalar

 • Mum: Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı
 • Mumluk: Şamdan
 • Muska: İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb
 • Musluk: Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
 • Muşamba: Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk.
 • Mutfak robotu: Bir çeşit mutfak cihazı
 • Mücevher: Değerli süs eşyası
 • Mühür: Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe.
 • Mürekkep: Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
 • Müzik kutusu: Kurulduğunda müzik çalan küçük kutu


Yorum yapılmamış

Leave A Reply