M Harfiyle Başlayan Eşyalar

0
Advertisement

Hangi eşyalar M harfi ile başlar? M harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi M olan eşyalar nelerdir?

M Harfiyle Başlayan Eşyalar

M Harfiyle Başlayan Eşyalar

M HARFİ

Macun: Boyacılıkta çatlak ve aralıkları kapamak, camcılıkta camları tutturmak için kullanılan hamur kıvamında karışım

Makas: Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç

Maket: Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneği

Advertisement

Maket bıçağı: Genellikle maket yapımında kullanılan ince ve keskin bıçak.

Makine: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü

Makyaj takımı: Makyaj için gerekli olan malzemeleri bir arada bulunduran set.

Mala: Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı.

Advertisement

Mandal: Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça.

Mandolin: İkişer ikişer aynı değerde dört çift teli olan, kısa saplı bir çalgı.

Mangal: Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayaklı ocak

Manto: Kadın paltosu

Advertisement

Masa: Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya

Masa örtüsü: Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü

Mask: Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.

Maskara: Rimel

Advertisement

Maske: Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz

Maşa: Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç

Matara: Yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba, deri veya metalden yapılmış su kabı

Matkap: Tahta, maden, beton vb. sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alet, delik açma aleti

Advertisement

Matrak: Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa

Maymuncuk: Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eğri ve sivri araç

Mayo: Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya güneşlenirken giyilen, tek parçadan oluşan giysi.

Me İle Başlayan Eşyalar

Mecmua: Dergi

Advertisement

Megafon: Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet.

Mektup: Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt

Merdane: Kalın oklava

Merdiven: Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi

Advertisement

Merhem: Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç

Meşale: Ucunda alev çıkarabilen yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek

Mezura: Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 metre uzunluğunda şerit metre

Mı – Mi İle Başlayan Eşyalar

Mıh: Büyük çivi.

Advertisement

Mıknatıs: Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.

Mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah

Miğfer: Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık

Mikrodalga fırın: Elektromanyetik dalga ile yiyecekleri kısa sürede pişiren veya ısıtan fırın.

Advertisement

Mikrofon: Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç.

Mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet

Mikser: Çırpıcı

Minder: İçi yumuşak bir malzeme ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte

Advertisement

Misket: Bilye

Mitil: İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı.

Mo – Mö  İle Başlayan Eşyalar

Mobilya: Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad

Modem: Çevirge

Advertisement

Monitör: Göstergeç

Mont: Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle belden kemerli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, hırka vb. üzerine giyilen kısa, hafif giysi

Motor: Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek

Motosiklet: Motor silindirinin hacmi 125 santimetreküpten büyük olan, iki tekerlekli motorlu taşıt

Advertisement

Mu – Mü İle Başlayan Eşyalar

Mum: Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı

Mumluk: Şamdan

Muska: İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb

Musluk: Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet

Advertisement

Muşamba: Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk.

Mutfak robotu: Bir çeşit mutfak cihazı

Mücevher: Değerli süs eşyası

Mühür: Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe.

Advertisement

Mürekkep: Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde

Müzik kutusu: Kurulduğunda müzik çalan küçük kutu

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ


Yorum yapılmamış

Leave A Reply