M Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı M Harfiyle başlayan matematik terimleri. M Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

M Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

9. SINIF

Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı. x∈R için x≥0 iken \displaystyle \left| x \right|=x , x<o iken \displaystyle \left| x \right|=-x olan sayı

11. SINIF

\displaystyle A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{mxn}} matrisinin, satırlarını sütun ve sütunlarını satır olarak yazmakla bulunan \displaystyle {{\left[ {{a}_{ji}} \right]}_{nxm}} matrisi
Verilen bir sayı dizinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayı. Dizinin terim sayısı çift ise, ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır.
Aritmetik ortalama, mod ve ortanca değerleridir.
Aralık, çeyrekler aralığı ve standart sapmadır.
\displaystyle A=\left[ {{a}_{ij}} \right] kare matrisinde \displaystyle {{a}_{ij}} nin bulunduğu satır ve sütun silinerek geriye kalan sayıların oluşturduğu kare matrisin determantı
Bir dizide en çok tekrar eden sayı. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.
Advertisement

12. SINIF

Bir fonksiyonun alabileceği en büyük değer
Bir fonksiyonun x ∈ R için alabileceği en küçük değer (mutlak minimum)

Leave A Reply