Macar Mültecileri Sorunu Hakkında Bilgi

0

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Macar Mültecileri Sorunu nedenleri, sonuçları hakkında bilgi.

Macar Mültecileri Sorunu

Advertisement

Bir insan topluluğunun baskı ve şiddet uygulanmasına karşı, yaşadığı ülkeden kaçıp başka bir devlete sığınmasına mültecilik (sığınma) denir. Osmanlı tarihinde özellikle XVIII. yüzyılda bazı Avrupalı topluluklar Rusya’nın baskıları nedeniyle Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardı.

Macaristan, XVIII. yüzyılda tamamen Avusturya’nın topraklarına katılmıştı. Macarların, 1848 ihtilallerinden etkilenerek Avusturya İmparatorluğundan bazı haklar istemesi üzerine Avusturya, Macarlar’a baskı yapmaya başladı. Avusturya imparatoru, Macarların ayaklanmalarını bastırmak için Rusya ile işbirliği yaptı. Rus orduları karşısında tutunamayan Macarlar ve Lehler Osmanlı topraklarına sığındılar. Bunun üzerine Avusturya ve Rusya, Macarların geri verilmesini istediler. Osmanlı Devleti ise kendisine sığınmış olan mültecileri geri vermedi. Bunun yanında, bu mülteciler konusunu Avrupalı devletlere aktardı. Avrupalı devletler bu konuda Osmanlı Devleti’ne destek verdiler.

Avrupalı Devletlerin Macar Mültecileri Sorunu’nda Osmanlı Devleti ile yakınlaşmaları, Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne destek vermelerinde etkili olmuştur.

Advertisement


Leave A Reply