Madde Dalgaları Konu Anlatımı

0

Madde dalgaları nedir? De Broglie Madde dalgalarının özellikleri, formülleri, madde dalgaları konu anlatımı.

MADDE DALGALARI

1924 yılında Louis De Broglie ile Schrödinger ışığın dalga ve tanecik teorilerini birleştirerek bugünkü dalga mekaniğinin temelini attılar. Einstein’ın kütle enerji bağıntısına göre bir cismin toplam enerjisi

\displaystyle E=m{{c}^{2}} dir.

Bir cismin durgun haldeki kütlesi m0 hareket halindeki m kütlesinden küçüktür. Fotonun durgun kütlesi sıfır olduğundan momentumu

P = m.c

\displaystyle E=m{{c}^{2}}

E = P.c

\displaystyle h.\nu =\frac{h.c}{\lambda }=P.c

\displaystyle P=\frac{h}{\lambda } olur.

fotoelektrik-sekil-4-21

Işık foton denilen momentuma sahip tanecikler şeklinde etrafa yayılır. Bu taneciklere hareketleri sırasında Şekil:4-21 deki gibi bir de dalga eşlik eder. Eşlik eden dalganın dalga boyuna de Broglie dalga boyu denir.

Fotonun de Broglie dalga boyu;

\displaystyle \lambda =\frac{h}{P}

eşitliğinden bulunur.

de Broglie’ye göre hareket eden maddesel parçacıklara da dalga eşlik etmektedir. Bu dalgalara madde dalgaları denir. Kütlesi m, hızı \displaystyle \vartheta olan maddesel bir parçacığa eşlik eden dalga boyu;

\displaystyle \lambda =\frac{h}{m.\vartheta }

eşitliğinden bulunur.


Leave A Reply