Madde Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Madde ne anlama gelir? Madde kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Duyularla algılanabilen nesne
2. Bir cismi oluşturan öge, öz
“Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır.”
3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
“Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar.” – H. R. Gürpınar
4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
“Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur.” – S. Birsel
5. Para, mal vb. ile ilgili şey
“Maddeye önem vermek.”
6. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım
7. fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek
8. kimya Molekül
Sözlük yapma düzeninde başlı başına bir anlam ifade eden ve siyah olarak yazılan, tanımı verilen sözlük birimi
Maddeler hâlinde sıralayarak
Demet durumundaki sinir liflerinden oluşan beynin iç, omuriliğin dış tabakası
1. isim, kimya Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren, doğal veya yapay renkli madde, boyar
2. bitki bilimi Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde, pigment
Sinir hücrelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde
Organizmada yapı ve işlevleri etkileyerek biyolojik bir yanıt veren doğal, yapay veya yarı yapay kimyasal madde, etkili madde
Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu
“Şekerin ham maddelerinden biri pancardır.”
Evreni oluşturan madde
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyulara uyuşukluk veren madde
“Bütün uyuşturucu maddeler gibi vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır.” – N. Cumalı
İlacın hazırlanmasında taşıyıcı, çözücü veya seyreltici olarak yararlanılan veya ilacın içinde yer alan etken madde dışındaki bileşen
Boyada uygulama ve film oluşturma özelliklerini ayarlamak ve boyaya bazı fiziksel özellikler eklemek için kullanılan talk, barit ve kalsit gibi mineral tozu
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerini gösteren bölüm, bent, fıkra
1. isim Petrol ürünlerine katıldığı zaman bunlara istenilen özellikleri sağlayan veya doğal özelliklerini kuvvetlendiren uygun bir madde
2. Herhangi bir karışıma ilave edilen madde
Tekel ürünleri arasında satışa sunulmuş madde


Leave A Reply