Maddenin Dördüncü Hali Plazma

0

Plazma nedir? Maddenin dördüncü hali olan plazma nasıl oluşur?Plazma’nın özellikleri ile ilgili bilgiler..

plazma

Plazma iyonize hale gelmiş gaz anlamına gelmektedir. 1920’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan bir terim olan plazma iyonize hale gelmiş gazlar için kullanılmaktadır. Plazmanın katı, sıvı ve gaz’dan farklı kendine has özellikle olduğundna dolayıdır ki maddenin farklı bir hali olarak kabul edilmektedir.
Katı bir cismi inceleyecek olursak eğer katı cisimlerde molekül hareketi oldukça azdır. Ancak bu moleküllerin ısıtılarak kinetik enerjileri arttırılırsa bu cisim katı halden sıvı hale geçecektir. Daha da ısıtılırsa gaz haline dönüşmesi de kaçınılmaz olacaktır. Madde gaz haline geldikten sonra ise moleküller çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Ancak ısı vermeyi gaz halinde iken dahi sürdürmeye devam edersek bu defa vermiş olduğumuz ısıya bağlı olarak iyonlaşma başlar. Bir adet elektron çekirdeğin çekim gücünden kurtulup serbest elektron haline geldikleri anda madde yepyeni bir şekil ve özellik kazanır. Isıtılma devam ettikçe serbest elektron sayısı artar ve bir iyon bulutu meydana gelir. Ancak bazı atomlar buna rağmen nötr durumda kalmaya devam ederler. Burada bir karışım ortaya çıkar bu karışımda hem nötr hem elektron hem de iyon atomlar bulunur ve işte bu karışıma da plazma adı verilir.

İyonize olma durumunu açacak olursak maddenin en az bir elektronunun çekirdekten kopması manasına gelmektedir. Plazma maddelerin elektrik iletim kabiliyeti serbest elektrik yükü sebebi ile oldukça yüksektir.

Mikroskobik inceleme yapılırsa plazma için çok hızlı ve durmaksızın hareket eden ve birbirleri ile etkileşen parçacıklar bütünü denilebilir.Elektronların çekirdeği ile olan bağları oldukça zayıftır ve plazma maddenin en sıcak hali olarak literatürde geçmektedir.


Leave A Reply