Maden İlçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Maden nerededir? Maden hangi ilimize bağlıdır? Maden ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

maden-ilcesiMaden; Elazığ İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Hazar), 37 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeybatıdan Merkez, kuzeydoğudan Palu, doğudan Alacakaya güneydoğudan Diyarbakır’ın Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, batıdan ilin Sivrice ilçeleriyle çevrilidir.

ilçe topraklan, genelde dağlık ve karasularla yarılmış derin vadilerden oluşur. Madendağı güneybatı-kuzeydoğu yönünde ilçenin kuzeyinde uzanır. Dağlar Güneydoğu Toroslar’ın uzantısıdır. Mastar Dağı (2.171 m), Hazer Dağı üzerinde Gökşen Tepesi (2.347 m), Yüksek Tepe (1.725 m) başlıca yükseltileridir. Maden Çayı, ilçeden geçerek Dicle Irmağı’na karışır. İrili ufaklı birçok ırmak dağların arasından derin vadilerde akarak Dicle’ye ulaşır. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, yağış tutan 1.110 mm’dir. Aşan yararlanma sonu orman örtüsü yerine seyrek bodur meşe kalıntılarına bırakmıştır. Orman örtüsünün kalkmasıyla yamaçlarda toprak aşınması sonucu çıplak kayalar ortaya çıkmıştır. Çıplak yamaçlarda bozkır bitkilerine rastlanır. Tarım sınırlı bir alanda yapılır. Buğday, arpa, mısır, fiğ, nohut, fasulye, şekerpancarı, kurusoğan, patates, sarımsak, üzüm, elma, kayısı başlıca tarım ürünleridir. Koyun yetiştirilir. İlçede bol bulunan bakır madeni, ilçe merkezi ve çevresinde kurulu ocaklardan çıkarılır. Aynca manganez, krom yatakları vardır. Guleman’daki krom, ülke üretiminin yansını kapsar.

Mihrap Dağı’nın doğu yamacında, eğilimli bir alanda deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 67 km uzaklıktadır. Haydarpaşa-Kurtalan Demiryolu Hattı ilçe merkezinden geçer.

Advertisement

Leave A Reply