Maden Mühendisi Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0

Maden Mühendisliği mesleği nedir? Maden Mühendisi ne iş yapar, Maden Mühendisliği mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

maden-muhendisiMaden Mühendisi

Advertisement

Bir maden ocağının açılması ve işletilmesi, yeraltını ve yeraltındaki maden cevherlerini iyi bilen bir veya birkaç jeolog mühendisin yetkisi altında yürütülür.

Maden mühendisinin yönetimi altında bir maden yatağının veya damarının işletmeye açılabilmesi için, önce, yük ve işçi asansörlerinin işlediği giriş kuyularının, sonra havalandırma ve elektriklendirme kuyularının, daha sonra da sızıntı sularını boşaltmaya yarayacak kanalların kazılması gerekir. Gerekli bütün güvenlik tedbirleriyle (ışık, havalandırma, payandaların vurulması) birlikte çeşitli galerilerin açılması, işletme çalışmalarıyla birlikte yürütülür. Mühendis, yaptığı hesaplarda arazinin cinsini (kayalık, kalker, killi, kuru, nemli) ve iklim şartlarını göz önünde tutar. Maden mühendisi, bütün işletme süresince yapılan çalışmaları yönetir, üretimi ve ocağın verimliliğini kontrol eder, yardımcılarının (kazı kontrolörü, ocak şefi) aracılığıyla maden işçilerinin çalışmalarını düzenler.


Leave A Reply