Madenciliğin Türkiye Ekonomisindeki Önemi

0

Madenciliği Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ile ilgili kısa ve genel bilgilerin verildiği yazımız.

madenciMadencilik; o kadar önemlidir ki, günümüzde kişi başına tüketilen enerji ve çelik üretimi, kalkınma ölçüsü olarak alınabilmektedir.

Advertisement

Türkiye’de yıllık millî gelirin yaklaşık % 3’ü madencilik kesiminden elde edilmektedir. Sanayi kesiminde yaratılan gelirin yaklaşık % 10’u madencilik sektörüne aittir. Ülkemizde faal nüfusun yüzde birine yakın bölümü de madencilik alanında çalışmaktadır. Madencilik işletmeleri, Türkiye şartlarına göre büyük işletmeler olduklarından çok sayıda kişiye iş imkânı sağlamaktadırlar.

Madenler ve madene dayalı sanayi ürünleri ihracatımızda önemli bir paya sahiptir.

Türkiye’de enerji üretiminde özelikle son 10-15 yılda büyük artışlar sağlanmış; enerji sektörünün millî gelirimiz içindeki payı iki katına çıkmıştır.

Türkiye’deki enerji üretimi sayesinde sanayiinin temel ihtiyaçlarından biri, büyük ölçüde iç kaynaklarla sağlanmaktadır. Öte 1 yandan ulaşım sektörünün yakıt ihtiyacı ile ev ve diğer meskenlerin ısınması sağlanmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply