Mağara Çağı Hakkında Bilgi

0

Taş Devri olarak da geçen Mağara Çağı ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Mağara Adamları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Mağara Adamının Sanat EserleriTarih öncesi devirlerinden biridir. Bu çağda insanlar, ağaç tepelerinde yaşamalarından sonra, araçlarını geliştirerek kendilerine barınak yapmayı öğrenmişlerdir.

Mağara Çağı’ndan önce insanlar, araç yapmayı, ateş yakmayı, toplu olarak yaşamanın faydalarını bilmedikleri için yeryüzünde yaşayan korkunç, vahşi hayvanlardan ancak ağaç tepelerinde barınarak korunabiliyorlardı. Bu çağlarda yaşayan kaplan, ayı, su aygırı gibi yırtıcı hayvanlar, insanlardan daha kuvvetli olduklarından, ilk insanlar bunları avlamaya kalkışmamış, tabiatta bulduğu otları, yabani yemişleri yiyerek beslenmeye çalışmıştı.

Günün birinde insanlar ateşi keşfettiler. Ateş yakmasını öğrendikten sonra, ağaç tepelerinden inerek mağaralarda yaşamaya başladılar. Ateş sayesinde insanların, vahşî hayvanlardan korunmaları, bu hayvanların etlerini pişirerek yemeleri, daha ileride kendilerine bazı araçlar, av silâhları yapmaları mümkün oldu.

Ateşin, toplu olarak yaşamanın sağladığı faydalar sayesinde, mağara insanlarının avlanmak için daha çok vakitleri oldu. Avcılık hayatının başlaması ile insanlar, av araçlarını gittikçe geliştirmek ihtiyacını duydular. Önceleri elle fırlatılan kaba taşların yerine taştan baltalar, mızraklar, taş bıçaklar, eğe işini gören taşlar, iğne biçimine sokulmuş ucu sivri taşlar, en sonunda da okla yay geçti. Daha sonra insanlar, savaş araçlarının /anı sıra başka bazı araçlar da yapmaya başladılar, böylece yavaş yavaş mağaraları bırakıp kendi yaptıkları barınaklarda yaşamaya doğru ilk adımı attılar.

Mağara Adamları

Mağara adamları, yaşadıkları çağlarda yeryüzünün içinde bulunduğu durumlara göre birkaç bölüme ayrılırlar. Bunlardan en eski devirlerde yaşamış olanların kalıntılarına Avrupa’da İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Macaristan, İsviçre gibi çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarda raslanmıştır. Mağara adamlarının en tipik örnekleri, Buz Çağı’nın son zamanlarında Avrupa’da yaşamış olan Cro-Magnon Adamları’dır.

Mağara Adamları, genel olarak, avcılık yapar, avladıkları hayvanların etleriyle, akarsulardan yakaladıkları balıklarla beslenirlerdi. Mağaralarda bulunan kemik kalıntılarından anlaşıldığına göre, başlıca ren geyiği, at, aslan, ayı, koyun gibi hayvanları avlarlardı. Çiftçilik yapmayı bilmedikleri için hayvanları evcilleş-tirememişlerdi. Avcılıkta kullandıkları araçları, cilalanmamış, yontulmamış taştan, kemikten yaparlardı.

Mağara adamları ateş yakmayı ve mağaralarını aydınlatmayı biliyorlardı. Bunların arasında en gelişmiş olanları, barındıkları yerleri taştan yaptıkları, içinde hayvan yağı yaktıkları kandillerle aydınlatırlardı.

Mağara adamlariyle ilgili en değerli tarihî kalıntı, mağara duvarlarında bulunan resimlerdir.


Leave A Reply