Mağara Dalışı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mağara dalgıçlığı, dalışı nedir? Mağara dalıcılığı tehlikeli midir? Nasıl yapılır? Mağara dalışı hakkında bilgi.

Mağara Dalışı;

Mağara dalıcılığı, mağaraların ve yer altı sularının ya da su altı ve deniz altı mağaralarının incelenmesinde ve araştırılmasında çok önemli bir araçtır.

Genellikle mağaralar dünyanın uzun yıllar önce nasıl olduğu konusunda bilgi veren, en güvenilir kaynaklardır. Böylece dünyanın (yer yuvarlağının) geçirmiş olduğu evrim konusunda sorulan sorulara cevaplar bulunur. Deniz mağaraları ise denizlerin eski çağlardaki coğrafi konumu, su seviyeleri, kıyısal özellikleri konusunda bilgiler verir.

Mağara dalıcılığı; kara mağaracılığı ve su altı mağaracılığı ya da başka bir deyişle kuru mağaracılık ve ıslak mağaracılık olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mağaracılıkta, yer üstünde bulunan mağaralardaki sularda dalışlar yapılır, ıslak mağaracılık ise su altı ve deniz altındaki mağaralarda yapılan dalışlardır. Su altı mağaracılığı, kara mağaracılığına oranla daha fazla araç gereç gerektirir ve daha zor şartlar altında yapılır. Bu nedenle yeterli ölçüde bilgi, eğitim ve beceri sahibi olunmadan bu tür çalışmaların yapılması son derece sakıncalıdır.

Açık sulardaki dalışlarla, mağara dalıcılığı birbirlerinden tamamen farklı dalışlardır. Mağara dalıcılığı, dalış biçimleri arasında en teknik ve en tehlikeli olan dalış biçimidir. Bu nedenle ayrı ve özel bir eğitim gerektirir.

Advertisement

Dalışlar sırasında, mağaranın içinde birikmiş olan toz ve tortular suyun bulanmasına ve görüşün sıfırlanmasına neden olur. Böyle bir durumda göz, kuvvetli ışıkta bile göremez. Bu nedenle dalışlar sırasında kılavuz ip kesinlikle kullanılmalıdır. Mağaradan dışarı çıkış ip sayesinde gerçekleştirilir. Dalışı gerçekleştiren kişinin yaşamla tek bağlantısı bu kılavuz iptir. Dalışlar sırasında havanın kullanımı da çok önemlidir. Dalışı gerçekleştirdikten sonra mağaradan çıkış zaman alabilir. Bu nedenle hava iyice azalmadan dönüş işlemlerine başlanmalıdır. Aksi takdirde dönüş yolunu bulmaya çalışırken hava bitebilir. Bütün bu tehlikelere karşın, mağara dalışlarındaki büyüleyici manzaralar, macera tutkusu ve duyulan o büyük heyecan yeni bir spor alanı (mağara dalıcılığı) yaratmıştır.

Ülkemizde bu alandaki çalışmalar etkin bir biçimde 1985 yılında başlatılmıştır. Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapan tek önemli kuruluş, MADAG’tır. MADAG (Mağara Araştırmaları ve Dalışı Grubu) ODTÜ-SAT’ın bir alt kümesi olarak, 1991 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Konusunda Türkiye’de ilk organize gruptur. Grup üyeleri dünya mağara dalış literatürüne giren Karst-Dalış projesini bir başka Amerikalı grup ile birlikte gerçekleştirmiştir.

Bu iki kuruluş ortak çalışmalar yaparak, 1993 yılında Fethiye’de “Kovuk Dalıcılığı Kursu” açmışlar ve kurs sonunda sekiz başarılı dalıcı dalış dünyasına kazandırılmıştır.

Türkiye’de deniz altı mağaraları Marmaris-Anamur arasındaki bölgede yoğunlaşmaktadır. MADAG dalıcıları bu bölgede (özellikle Fethiye dolaylarında) dalışlarını gerçekleştirmektedir.


Leave A Reply