Mahmut Paşa Camisi Nerededir?

0

İstanbul’da Osmanlı döneminde yaptırılmış ilk camii olan Mahmutpaşa Camii hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Mahmutpaşa Camii

Advertisement

İstanbul’un en eski camisidir. Şehrin zaptından 10 yıl sonra, 1463’te vezir Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Mahmut Paşa Camisi ilk Osmanlı camileri tipindedir. 1755’te III. Osman tarafından tamir ettirilmiş, 1827’deki bir yangından sonra yeniden tamir görmüştür. Son yıllarda onarılan caminin arkasındaki küçük mezarlıkta AAahmut Paşa’nın türbesi vardır. İlk minaresi tamamiyle yıkılmış, sonradan başkası yapılmıştır.

Mahmut Paşa Camisi’nin müştemilâtından olan medrese ve çarşı bugün yoktur. Buna karşılık hamam (Mahmutpaşa Hamamı) ile han (Kürkçühanı) ayakta durmaktadır. Mahmutpaşa Hamamı 1466’da yapılmıştır, İstanbul’daki hamamların en eskisidir. 1955’te tamir gören hamam, mimarlık değeri yüksek bir eserdir.

Advertisement


Leave A Reply