Mai ve Siyah Tahlili

0

Halit Ziya Uşaklıgil’in büyük eserlerinden birisi olan ve Servet-i Fünun döneminde yayınlanmış Mai ve Siyah romanına ait tahlil.

Mai ve Siyah

Advertisement

Mai ve Siyah Kitap Tahlili

Mâi ve Siyah romanı, önce Servet-i Fünûn dergisinde bölüm bölüm yayımlanmış, daha sonra 1898 yılında kitap haline getirilmiştir.

Mai ve Siyah bize İstanbul’daki basın ve edebiyat yaşamını yansıtan önemli bir eserdir. Roman kahramanı Ahmet Cemil, Servet-i Fünûn sanatçılarından biri gibi karşımıza çıkar. Romanda yaşamın gerçekleri ile insanın düşleri arasındaki çelişkiler ustalıkla dile getirilmiştir.

Romanda Ahmet Cemil’in kişiliği çevresinde aydın orta tabakanın yaşamı, bu yaşamın çelişkileri, üzüntüleri, düşleri dile getirilmiştir. Fakat daha çok bir sanat çevresi anlatılmıştır. Bu çevre okul, yayınevleri, kitapçılar vs.dir.

Mai ve Siyah ana hatlarıyla realisttir. Şuna karşılık roman kahramanı Ahmet Cemil’in romantik olduğunu görüyoruz. Eser boyunca kusursuz bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yazar, Ahmet Cemil’in üzerinde fazla duruyor, onu daima yüceltmeye çalışıyor.

Advertisement

Edebiyat-ı Cedîde romancılarının hemen hepsinde görülen uzun ruh çözümlemeleri Mai ve Siyah’ta da vardır. Eserde düş – gerçek çatışması Ahmet Cemil’in kişiliğinde işlenmiştir.

Mai ve Siyah’ta dil bakımından o zamana kadar görülmemiş birtakım yenilikler vardır. Özellikle cümle kuruluşlarında yapılan değişiklik, cümle öğelerinin yer değiştirmesiyle ortaya konulan yenilik dikkate değer. Yazar, yeni kavramlar ve buluşlar için gerektikçe Farsça ve Arapça yeni kelimeler ve tamlamalar bulup kullanmıştır.

Yazar yüklemlerin aynı kiple çekilerek ahenksiz kalmamasına özen göstermiş; yan cümleciklerden oluşan uzun cümleler kurmuştur.

Mai ve Siyah bir olay romanı değil bir duygu romanıdır. Yazar kendi kuşağının yaşadıklarını anlatır. Bu bakımdan eser, Servet-i Fünûn Döneminin romanı niteliğindedir.


Leave A Reply