Makedonya Bölgesi Neresidir?

0
Advertisement

Balkanlarda ki bir bölgenin adı olan ve aynı isimli bir de ülke bulunan Balkanların güneyindeki bölge hakkında bilgiler.

Makedonya BayrağıMakedonya, Balkan Yarımadasının güneyinde kalan bölgedir. Yüzölçümü 66.231 kilometrekare. Sınırları kesin olarak belirlemek zordur. Kuzeybatıdan Şar Dağları ve Vardar Irmağı’nın yukarı çığırı, batıdan Ohri ve Prespa gölleri, güneybatıdan Pindus Dağları, güneyden Teselya ve Olimpus Dağı, güneydoğudan Ege Denizi, doğudan Rodop Dağları ve Mesta Irmağı tarafından sınırlanır. Makedonya’nın güneydoğu, Yunanistan’ın kuzeydoğu sınırları içerisinde kalan bölgenin kuzeydoğudaki küçük bir bölümü (6.482 km2) Bulgaristan topraklarında, yarısına yakın bölümü (34.036 km2) Yunanistan’da, kalan 25.713 km2’lik bölümü Makedonya sınırlan içindedir.

Yüzey şekilleri genelde dağlıktır. Dağlar, Vardar, Struma, Mesta, Haliakmon ırmakları ve kollarınca yarılmıştır. Dopran, Kastoria, Vegurittus, Koronia, Volvi başlıca gölleridir. Sınırları tarım alanları, ırmak vadileri boyunca uzanır, Makedonya ve Bulgaristan’ın iç bölümlerinde kalan kesimde, yazları sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı karasal iklim; daha güneyde Yeşil Makedonya olarak adlandırılan bölgede yazlan sıcak, kışlan ılıman, yağışlı Akdeniz iklimi egemendir. Güneydoğu Makedonya’da Halkidikya Yarımadası, Ege Denizi’ne uzanır, Yarımada’nın ucunda Aynaroz, Longoz ve Kesendira yarımadaları parmak biçiminde çıkıntı yapar. Akdeniz iklimi etkisi altındaki dağlık bölgede kızıl-çam ormanları ve Akdeniz çalı türleri (maki), karasal iklimin egemen olduğu dağlık alanda karaçam, sedir ve kayın ağaçlarının çoğunluğu oluşturduğu ormanlar görülür.

Tarım ve hayvancılık bölgenin geleneksel geçim kaynaklarıdır. Başta buğday olmak üzere, mısır, arpa, pirinç türü tahıl ürünleri yanında endüstri bitkileri (tütün, ayçiçeği, pamuk) narenciye, zeytin yetiştirilir. Dağlardaki yaylalarda koyun, keçi beslenir. Ege kıyılarında balıkçılık önemli gelir kaynaklan arasındadır.

Bölge, zengin yeraltı kaynaklan (kurşun, çinko, krom, bakır, demir, manganez, asbest) içerir.

Advertisement

Etnik yapı, Arnavut, Bulgar, Yunanlı, Çingene, Yahudi, Makedon, Sırp ve Türklerden oluşur. Makedonya ve Bulgar Makedonyası’nda bölgesel lehçeyle konuşan Slavların Bulgar ve Sırplarla yakınlıkları vardır. Makedonya halkı, tarihsel etkilerin sonucu farklı politik ve kültürel yapıların izlerini taşır.
Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı yönetimlerinin özleri gözlenir. Nüfusun büyük çoğunluğu Ortodokstur. Makedonya ülkesi federal bir devlet olup merkezi Üsküp’tür. Bitola, Pirlepe öteki önemli yerleşim merkezleridir. Bulgaristan Makedonyası az gelişmiş dağlık bir bölgedir. Blagojevgrad, Smoljian, Köstendil ve Pazarcık yönetim birimlerine ayrılmıştır. Blagojevgrad Bulgar Makedonyası’nın, Selanik, Drama, Kavla, Serez,Yunan Makedonyası’ nın en önemli kentleridir.


Leave A Reply