Maki Hakkında Kısa Bilgi

0

Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü yerlerin klasik bitki örtüsü olan Makiler ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Makilik Alan

Advertisement

Maki, Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsüdür. Her mevsim yeşil kalabilen makiler kuraklığa son derece dayanıklı bir yapı geliştirmişlerdir. Her şeyden önce kök sistemleri çok gelişmiştir. Bu nedenle yer altı suyundan olabildiğince yararlanırlar. Boyları kısa, yaprak yüzeyleri çok dardır. Yapraklar terleme yoluyla su kaybını en aza indirecek biçimdedir.

Makilerin en geniş alanlar kapladığı yer Akdeniz Bölgesi’dir. Burada da makiler kıyıdan itibaren başlar. Ormanın yok edildiği kimi yerlerde ise makiler 1000 metreye kadar çıkabilmektedir. Bununla birlikte Akdeniz Bölgesi’nde makilerin asıl yayılış alanı kıyıdan itibaren 500 m’ye kadardır.

Ege Bölgesi’nde makiler çöküntü ovaları boyunca içerilere kadar sokulabilmiştir. Makiler, Marmara Bölgesi’nin güneyinde de yaygındır.

Aşırı tahribat ve yoğun otlatma sonucu makilerin ortadan kaldırıldığı alanlarda garig diye bilinen daha zayıf bir bitki örtüsü ortaya çıkmıştır. Garigler diz boyu yüksekliğinde, dikenli çalı topluluklarıdır.

Advertisement


Leave A Reply