Maksat İle İlgili Cümleler, Maksat Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Maksat ile ilgili cümleler. Maksat kelimesi içeren “Maksat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Maksat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Kadıncağızı herkesin içinde azarlamasının maksadını anlayabilmiş değilim.
 • Para kazanmak maksadı ile insanları kandırmaya çalışman hiç doğru değil.
 • Maksatsız bir şekilde yürüyordu.
 • Davranışların maksadını aştı, artık karşı tarafa zarar vermeye başladı.
 • Maksadım seni incitmek değildi, özür dilerim.
 • Maksatsızca yaşadığın her gün bir kayıptır.
 • Bu durumdaki en büyük maksadım kardeşimin gerçekleri görüp beni anlamasını sağlamak.
 • Bu oyunun maksadı ne?
 • Maksat muhabbet olsun dedik ancak iş ciddiye bindi.
 • O kadar uğraşmana gerek yok, maksat göze güzel gözüksün.
 • Bu maksatların ve amaçların gerçekleştirilmesi, ancak «plânlama» yolu …
 • Büyük işlerin en tipik örneklerinde maksat, genel olarak, belli birtakım …
 • Milli mücadelenin maksat ve gayesi tam istiklâlini ve kayıtsız-şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir.
 • Asıl maksat dışında kalan olayları da hatırlatacak kelime kullanmaktır.
 • Yağmur ıslatmak için yağıyorsa aldırmıyorum eğer maksat beni ağlatmaksa ben seni düşündüğüm her zaman ağlıyorum.
 • Bazı dikili taşlar ise başka maksatlarla dikildikleri halde, o maksat kaybolunca dikili taş haline girmişlerdir.
 • Maksat sevgi uğrunda ölmek değil, uğrunda ölecek sevgili bulmaktır.
 • Çeşitli maksatlarla kullanılan küçük boy roketlerdir.
 • Savaş uçakları hedeflerini aydınlatmak istedikleri zaman, bu maksat için özel …
 • Savaşın belirli bir süre için, belirli maksatlarla nispeten dar bir bölgede durdurulmasıdır.
 • Buradaki takdirden maksat, ezeli hükmün açığa çıkmasıdır.
 • Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
 • Hayvanlar silahlarını başlıca iki maksat için kullanır.
 • Karın doyuracak değiliz, maksat biraz muhabbet olsun.
 • Maksat Türk donanmasının Batı Akdeniz’deki başlıca üslerini tahrip etmek, Türk donanması savaşı kabul ederse onu ezmekti.
 • Her şeyden önce oruç tutmaktan maksat maddi bir menfaat değil, dini bir vazifeyi ifa etmektir.
 • Maksat, Boğaziçi’ni gemilere kapayan zincirin öbür ucunu bağlayacak sağlam bir yer bulmaktı.
 • Maksat herhangi bir kimseye herhangi bir malı satmak değil, herkese aradığı malı temin edebilmektir.


Leave A Reply