Mal Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Mal ne anlama gelir? Mal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
“Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.” – Ö. Seyfettin
2. Büyükbaş hayvan
“Boz atlar yağız değildi artık; mallar erimiş, zayıflamıştı.” – N. Araz
3. ticaret Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia
4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse
“Onun ne mal olduğunu bilirim.”
5. Esrar
Mal bildirimi
Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, mal beyanı, deklarasyon
Hukuk bakımından karı ve kocanın mallarının bir bütün sayılması
Mala çok düşkün, malı çok seven
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık
“Bizde mal mülk sahipleri, malın mülkün değerini anlamış değillerdir.” – M. C. Anday
Bir malı kendi mülkiyeti altında bulunduran kimse
Para alıp veren devlet dairesi
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
1. isim Açıkgöz, kurnaz, çokbilmiş kimse
2. Aşağılık ve düzenci kimse
“İlk pansiyoncum, kendi zaten malın gözü olduğu için herkese en olmadık lekeleri bulaştırmak için fırsat kollardı.” – H. Taner
3. Bir şeyin en iyisi, en güzeli
“Anam da hep malın gözünü bulur ama bize göstermez.” – S. Ali
4. İffetsiz
Sermaye
Üretilecek malı elde etmek için üretim sırasında kullanılan yarı işlenmiş mal
Sermaye
Devletin hazinesi
Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, sebze meyve toptancısı, komisyoncu
Devlete ait mal, hazineye ait mal
Anamal
Bir ticari kuruluşun para, mal ve malzeme varlığının tümü
Niteliği düşük, eski mal
1. Varlık, servet
2. İnsanın hoşuna gidecek, huzur verecek durum ve şartların bütünü
Çalıntı mal
Değersiz, niteliksiz (mal)
“O, işporta malı cam boncuklar içinde lekesiz bir elmastı.” – N. F. Kısakürek
Yurt dışından getirilen mal
Bayağı ve ucuz mal
1. Herkesin yararlandığı (nesne)
2. Özgünlüğü olmayan, basmakalıp
“Ne kadar orta malı, kalitesiz tartışmalar yaptığınızın farkında mısınız?” – H. Taner
3. Hayat kadını
“Orta malı bayağı birinin tesiri altında…” – R. H. Karay
Değeri ve özelliği olmayan mal
Vakfa devlet veya kişilerden devredilen ve üçüncü şahısların kullanması mümkün olmayan mal
Ülkede yetiştirilen veya üretilen sebze, meyve veya malların hepsi
Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal
“Şekerin bulunmadığı durumlarda pekmez bir ikame maldır.”


Leave A Reply