Malavi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Malavi – Malavi ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

malavi-bayragiMALAVİ
Yüzölçümü: 118.484 km2.
Başkenti: Lilongve.
Dil: Çikçeva, İngilizce (iki de resmi).
Resmi dil olan İngilizcenin yanı sıra, ülkenin önde gelen boyu olan Çevaların dili Çekçeva başlıca dillerdir.
Din: Hristiyan % 75 (Protestan % 58, Katolik % 17), Bantu dinleri, Müslüman.
Sömürge döneminde değişik mezheplerden Hristiyan misyonerler ülkede karmaşık bir din yapısı oluşturmuştur. Ülkede geleneksel Bantu dinine bağlı olanların yanında, Presbiteryen ve 8 ayrı mezhepten Hristiyan vardır (% 58 Protestan, % 17 Katolik). Müslümanların sayısı 500 bin-1 milyon arasındadır.
Para birimi: 1 Malavi kvaçası = 100 tambala.
Başlıca kentleri: Blantyre, Mzuzu, Zomba.

Güneydoğu Afrika’da devlettir. Kuzeyde Tanzanya, batıda Zambiya, güney, güneybatı ve doğuda Mozambik ile çevrilidir. Doğu sınırının büyük çoğunluğunu Malavi Gölü oluşturur. Güneyden kuzeye doğru ince dar bir yapıya sahiptir. Denize kıyısı yoktur.

Yüzey Şekilleri; Kuzeybatısı ve güneydoğu ucu dağlarla kaplı olan ülkenin en yüksek noktası, 3.000 m yüksekliğinde Sapitwa Tepesi’dir. Sıradağlar, geniş vadiler, granit dağları, geniş göller ve bataklıklarla kaplı öteki bölgeler, büyük bir çeşitlilik gösterir. En derin yeri 3.700 m olan Malavi (Nyasa) Gölü, ülke alanının % 20’sin-den çoğunu kaplar ve Afrika’nın üçüncü büyük gölüdür. Ülkenin en önemli ırmağı, Malavi Gölü’nün güney ucundan doğarak Mozambik’teki Zambezi Irmağı’na karışan Şire Irmağı’dır.

İklimi; Sürekli doğu rüzgârlarının estiği bir bölgede bulunan Malavi, bol yağmurlu tropikal iklim kuşağındadır. Ülkenin güneydoğusundaki dağlık bölgede yıllık sıcaklık ortalaması 24°C, yıllık yağış 2.000 mm’dir. Gerek Malavi Gölü gerekse çeşitli alanlardaki yükseklik farkları nedeniyle, ülkede değişken bir iklim vardır. Güneyde kasım-mart, kuzeydeyse kasım-nisan ayları arasındaki yağmur mevsimi en sıcak dönemdir. Daha kurak olan batı ve güneybatı ucundaki bölgelerde yıllık yağış 600 mm’yi geçmez.

Advertisement

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; En çok görülen bitki örtüsü savanlardır. Güneyde bulunan tropikal yağmur ormanları, kuzeye doğru yavaş yavaş bodur ağaçlıklara, çayırlara ve savanlara dönüşür. Çorak bölgelerde ise dikenli çalılıklar vardır. Fil, gergedan, su aygın gibi dev memeliler bugün ancak av bölgelerinde ve 3 doğal parkta görülebilir. Malavi Gölü, zengin bir balık yatağıdır. Bu gölde bulunan Cichlidae ailesinden yavrularını ağzında büyüten bir balık türü, akvaryumlar için en gözde türü oluşturur.

Ekonomi;
Tarım: Ülke topraklarının yalnızca % 15’i tarıma elverişli olup, besin açığı vardır. Başlıca ürünler 1.4 milyon ton mısır, 1.7 milyon ton şekerkamışı ve yaklaşık 200 bin ton olan çeşitli meyvelerdir. ayrıca manyok, patates, darı, çay, kahve, yerfıstığı, soya ve tütün yetiştirilir.

Hayvancılık: Hayvan varlığı 908 bin sığır, 212 bin domuz, 160 bin koyun ve 630 bin keçiden oluşur. Balık üretimi çok az miktardadır. Endüstri. Endüstri daha çok tarım makineleri, şeker, bira, sigara, dokuma (giyim ve battaniye) ve çeşitli inşaat malzemeleri dallarından oluşur. Çimento üretimi 70 bin tondur. Yıllık elektrik üretimi ise 4.7 milyar kWh’dır. Kayda değer bir doğal kaynağı bulunmayan ülkenin enerji gereksinimleri, dışsatım gelirlerinin % 17’sine ulaşır.

Ticaret: Dışsatım malları arasında tütün % 39, çay % 12 ve şeker % 26 gibi çok önemli yer tutar. Bir başka dışsatım kalemi de yerfıstığıdır. Dışalım kalemleri ise her çeşit makine, ulaşım araçları, tarım araçları, gübre, yakıt ve inşaat malzemelerinden oluşur.

Advertisement

Leave A Reply