Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Malzeme Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Malzeme Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Malzeme Mühendisi

Advertisement

Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Malzeme mühendisleri, bilgisayar çipleri ve uçak kanatlarından golf kulüplerine ve kar kayaklarına kadar bir dizi ürün oluşturmak için kullanılan malzemeleri geliştirir, işler ve test eder. Bazı mekanik, elektriksel ve kimyasal gereklilikleri karşılayan yeni malzemeler oluşturmak için metaller, seramikler, plastikler, kompozitler ve diğer maddelerle birlikte çalışırlar. Ayrıca, belirli ürünler için malzeme seçimi, malzeme kullanımında yeni yollar geliştirme ve yeni malzeme geliştirme konularında yardımcı olmaktadır.

Ne İş Yapar?

Malzeme mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

***Yeni projeleri planlar ve değerlendirir, gerektiğinde başkalarına danışır

***Teklifleri ve bütçeleri hazırlar, işgücü maliyetlerini analiz eder, raporlar yazar ve diğer yönetim görevlerini yerine getirir

Advertisement

***Teknoloji uzmanlarının, teknisyenlerin ve diğer mühendis ve bilim adamlarının çalışmalarını denetler

***İşleme prosedürlerinin testini tasarlar ve yönlendirir.

***Malzemelerin nasıl performans gösterdiğini izler ve nasıl bozulduğunu değerlendirir

***Ürün arızasının nedenlerini belirler ve çözümler geliştirir

***Proseslerin veya ürünlerin tasarım hedefleriyle ilgili teknik özellikleri ve ekonomik faktörleri değerlendirir

***Malzeme mühendisleri, malzemeleri atomik seviyede inceler. Malzemelerin özelliklerini ve bileşenlerini çoğaltmak için bilgisayar kullanırlar. Mekanik, kimyasal, elektrik, sivil, nükleer ve havacılık gibi mühendislik alanlarındaki problemleri çözerler..

Advertisement

Malzeme mühendisleri, belirli malzeme türlerini alanında uzmanlaşabilirler. Aşağıda malzeme mühendislerinin uzmanlaştıkları alanlara örnekler verilmiştir.

Seramik mühendisleri, seramik düzenekler ve yüksek sıcaklık nozullarından cam düz LCD ekranlar için camlara kadar faydalı ürün haline getirme süreçlerini geliştirirler.

Kompozit mühendisleri, uçak, otomobil ve ilgili ürünlerdeki uygulamalar için özel, tasarlanmış özelliklere sahip malzemeler geliştirme konusunda çalışmaktadırlar.

Metalurji mühendisleri, çelik ve alüminyum gibi metallerde, genellikle belirli özellikleri sağlamak için diğer elementlerin ilavesi ile alaşımlı formda uzmanlaşmıştır.

Plastik mühendisleri, yeni uygulamalar için polimerler olarak bilinen yeni plastiklerin geliştirilmesi ve test edilmesinde çalışmaktadır.

Yarı iletken malzeme mühendisleri, bilgi işlem, algılama ve ilgili uygulamalar için yeni mikroelektronik materyaller geliştirmek için malzeme bilimi ve mühendislik ilkelerini kullanırlar.

Eğitimi:

Malzeme Mühendisliği eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfının da olması nedeniyle 5 yıla çıkar. 10 hafta staj zorunluluğu vardır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Malzeme Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Malzeme mühendisleri, genellikle bilgisayarlara ve tasarım ekipmanlarına erişebilecekleri ofislerde çalışırlar. Diğerleri denetleyici rollerdekiler bir fabrikada ya da araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışmaktadır. Fabrika ortamı gürültülü ve kirlidir. Malzeme mühendisleri, bilim adamları ve diğer alanlardaki mühendislerle ekip halinde çalışabilir.

Çalıştıkları endüstriler genellikle şöyledir:

Malzeme üretimi yapan fabrikalar
Demir çelik sanayi
Hava-uzay ürünleri ve parça üretimi
Mimarlık, mühendislik ve ilgili hizmetler
Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
Yarı iletken ve diğer elektronik bileşen üretimi

Malzeme Mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Malzeme mühendisleri aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

Advertisement

Analitik beceri. Malzeme mühendisleri genellikle diğer mühendislik alanlarıyla ilgili projeler üzerinde çalışırlar. Malzemelerin çok çeşitli koşullarda nasıl kullanılacağını ve bu koşulların gereksinimlerine dayanacak şekilde malzemelerin nasıl yapılandırılması gerektiğini belirleyebilmelidirler.

Matematik becerileri. Malzeme mühendisleri çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için matematik prensiplerini ve diğer ileri konu başlıklarını kullanırlar.

Problem çözme yetenekleri. Malzeme mühendisleri, malzemelerin yapısı ile özellikleri ve işleme yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve bu faktörlerin ürünü nasıl etkilediğini anlamalıdır. Ayrıca bir ürünün neden başarısız olduğunu, bir çözümü tasarladığını ve ardından ürünün bir daha başarısız olmadığından emin olmak için testler yapmaları gerektiğini bulmaları gerekir. Bu, birçok faktörün hatalı olabileceği durumlarda ana sebepleri tanımlamayı gerektirir.

Konuşma becerileri. Teknisyenleri, teknikerleri ve diğer mühendisleri denetlerken malzeme mühendisliği kavramlarını açıkça belirtebilmelidirler. Üst düzey toplantılarda yöneticilerle konuşurken, bu mühendislerin ayrıca mühendislik kavramlarını mühendislik geçmişi olmayan insanlara da iletebilmeleri gerekir.

Yazma Becerileri. Malzeme mühendisleri, plan ve raporları net bir şekilde yazmalı, böylece malzeme mühendisliği altyapısı olmayan insanlar kavramları anlayabilmelidirler.


Leave A Reply