Mansur (Abbasi Halifesi) Kimdir?

0

Abbasi Halifelerinin en ünlülerinden birisi olan Mansur hayatı ve dönemi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız.MANSUR (726 – 775)

Abbasi halifelerinin en ünlülerinden biridir. 754’te ağabeyisi Seffâh’ın yerine İslâm İmparatorluğu tahtına oturdu. Gittikçe tehlikeli görünmeye başlayan ünlü kumandan Ebu-Müslim’i ortadan kaldırdı. Toroslar’a, Fırat’a kadar Anadolu’nun elde bulundurulması için Bizans’a karşı tedbirler aldı. İslam orduları, Kafkasya’da, Maveraünnehir’de, Kuzeybatı Hindistan’da başarılı savaşlar yapıyorlardı. 762’de başkent, Enbâr şehrinden Bağdat’a getirildi. Mansur, bugünkü Bağdat’ın kurucusu olarak tarihe geçti. Bermekî vezir ailesinin nüfuzu bu devirde başladı.

Muazzam bir haber alma teşkilatı sayesinde akıl almaz büyüklükteki İslam imparatorluğunu sıkı sıkıya merkeze bağlayan Mansur, sağlam mali siyaseti sayesinde, büyük işleri gerçekleştirebilmiştir. Mekke’ye hacca giderken yolda öldü. Yerine büyük oğlu Mehdî geçti. Mansur 21 yıldan fazla İslam İmparatorluğunun kaderine hakim olmuş, Abbasi hanedanının yüzyıllar sürecek saltanatının, temellerini iyice sağlamlaştırmıştır.


Leave A Reply