Mantığın Matematik ve Felsefe İlişkisi Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mantığın uygulamaları nelerdir? Mantığın matematik ve felsefe ile olan ilişkisi nasıldır, Mantık, felsefe ve matematik benzerlikleri hakkında bilgi.

mantık

Mantığın Uygulamaları

Mantığın ortaya koyduğu ilke, kural ve yöntemin bilgi elde etmek etkinliğinde kullanılması uygulamalı mantık adını alır. Mantık günlük yaşamda, bilimsel ve felsefi etkinliklerde, matematikte, eleştirel düşünme ve akılcı tartışmalarda uygulanır.

Her bilimin amacı, kendi alanı içine giren olguları saptamak ve açıklamaktır. Bilimler olguları ancak gözlem ve deney yoluyla saptar. Bilimsel yöntemin başlıca öğelerini oluşturan açıklama, öndeyi ve doğrulama gibi işlemlerde, mantık vazgeçilmez bir araçtır.

Mantık, eleştirel düşünme ve akılcı tartışmalara da uygulanır. Bazı tartışmalar kişilerin doğru düşünememesinden kaynaklanır. Mantık kurallarının nasıl uygulanacağını bilen bir kişi, bilmeyen birisine göre fikir üstünlüğü sağlama olanağına sahiptir.

Advertisement

Mantık ve Matematik

Matematik, insanın etkileşim içinde bulunduğu çevresini, nicel yanlarıyla belirlemek ve anlamak için kurulmuş sembolik bir dildir.

Matematik, sembolleştirme açısından mantığa göre yetersiz olduğu için mantığa başvurur. Metamatikte, alana özgü terimlerin önermeleri oluşturulması için mantık değişmezleri kullanılır. İşte matematiğe ait özel değişmezleri de kullanarak matematik önermeleri yüklemler mantığına çevirmek matematik dilini sembolleştirme adını alır.

Mantık Felsefesi

Felsefe, tüm bilimler gibi mantığı da inceleme ve sorgulama konusu yapar. Felsefe bu sorgulamada mantığın ilkelerini ve düşünme biçimlerini kullanarak bu ilkelerin kaynağının ve niteliğinin ne olduğunu araştırır.

Mantık felsefesinin incelediği sorunlar arasında ilkeler, geçerlilik, doğruluk değeri, varlık kavramları, mantık değişmezleri vardır.

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?