Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki

0
Advertisement

Mantık ve pratik yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır? Mantık ve pratik yaşam, eleştirel düşünme ve akılcı tartışma hakkında bilgi.

Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki

Eleştirel Düşünme ve Akılcı Tartışma

Mantığın pratik yaşamdaki işlevi özellikle eleştirel düşünme ve akılcı tartışma biçiminde ortaya çıkar. Bilgi edinme süreci, doğruya erişme ve yanlıştan kaçınmaya dayanır. Eleştirel düşünme, yanlıştan kaçınmayı amaçlayan düşünme biçimidir. Yapıcı eleştiride bulunan kişi, kendisinin veya başkalarının ileri sürdüğü önermeleri kabul etmeden önce bunların doğru olup olmadıklarını denetleyip yanlış olduğu kesinleşenleri reddeder.

Eleştirel düşünme, kişinin kendisini eleştirmesi biçiminde gerçekleşebildiği gibi kişiler arası tartışmalarda da ortaya çıkabilir. Eleştirel düşünmede ispatlar, duygulara ve önyargılara değil akıl ilkelerine ve bilimsel yöntemle elde edilmiş bilgilere dayanır. Eleştirel düşünce, güvenilir olmayan ve yeterince belgelenmemiş bir iddiayı kabul etmez.

Tartışma ise iki veya daha fazla kişinin belli bir konuda farklı görüşlerini savunmasıdır. Bir tartışma genellikle belli bir konu ile ilgili bir soruyla başlar. Örneğin; “Düzensiz beslenme ekonomik yetersizlikleri mi kaynaklanıyor?” sorusunu tartışan farklı kişilerini birbiri ile bağdaşmayan cevaplar vermeleri durumunda bu soru ile ilgili bir tartışma çıkar. Tartışmada ama; tamamen kendi görüşlerinin doğruluğunu karşı tarafa kabul ettirmek değil, yanlışları eleyip ortak doğrulara ulaşabilmektir. Savunmalar ve eleştirilerden oluşan tartışma, tartışmacılar arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasıyla ya da görüş birliğine varılmasıyla sona erer.

Advertisement

Akılcı tartışma, doğruya erişmeyi ve yanlıştan kaçınmayı amaçlar. Bu durumda kendi görüşün; yapılan eleştirilerin doğru olduğunu gören tartışmacı, görüşünden vazgeçer. Ayrıca tartışmacı, karşı görüşe yaptığı eleştirilerin haksız olduğunu görürse o görüşe karşı çıkmaktan vazgeçer.

Mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanması tartışma mantığını ortaya çıkarmıştır Tartışma mantığında sorular ve sorulara verilen bilgi cevapları önemlidir.


Leave A Reply