Manuel de Falla Kimdir? İspanyol Bestecinin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Manuel de Falla kimdir ve ne yapmıştır, eserleri nelerdir? Ünlü İspanyol besteci Manuel de Falla hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Manuel de Falla

Manuel de Falla

Ünlü bir İspanyol bestecisidir. 23 Kasım 1876 tarihinde Cadiz, İspanya’da doğmuştur. Ölümü ise ülkesinden uzaklarda 14 Kasım 1946’da Arjantin’de gerçekleşmiştir. İlk müzik derslerini annesinden almış, bilgisini doğduğu şehir Cadiz‘de ki öğretmenlerin yanında geliştirmiştir. Daha sonra Madrid Konservatuvarına gönderildi, bu okulda besteci ve piyanist José Trago’nun yanında çalıştı.

De Falla, 17 yaşında Edvard Grieg ve Beethoven‘ın eserlerinden düzenlenmiş bir senfonik konser dinledi ve besteci olmaya karar verdi. Önceleri para kazanmak için, “Zarzuelas” denilen bir cins İspanyol operetleri yazdı, 1902’de büyük besteci Felipe Pedrell’i tanıdıktan sonra, çalışmalarını halk müziğine yöneltti. 1905’te ilk belli başlı eseri “La Vida Breve” (Kısa Hayat) adlı operası ile Güzel Sanatlar Akademisi Armağanını kazandı ve iki yıl Madrid‘de piyanist olarak kaldı, 1907’de büyük arzusu gerçekleşti, bir hafta için Paris‘e gitti, fakat yedi yıl orada kaldı.

Manuel De Falla’nın Paris‘teki hayatı, para yönünden, çok sıkıntılı geçtiyse de, burada Claude Debussy, Dukas, Maurice Ravel gibi çağının büyük müzikçileriyle tanıştı ve bu durum ona geniş yararlar sağladı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine ülkesine döndü. İspanya’nın en büyük bestecisi olarak kabul edildi, Elhamra civarındaki villasında yirmi yıl boyunca yalnız besteleriyle uğraştı. Sağlık durumunun bozulmasına rağmen siyasi sebepler yüzünden yurdundan ayrılarak Arjantin’e yerleşti, “L’Atlantida” adlı kantatını bitiremeden öldü.

İspanyol bestecileri içinde en çok İspanyol olan, dünyaca en çok sevilen İspanyol müzikçisi” olarak nitelendirilen Manuel De Falla yurdunun halk müziğini olduğu kadar tarihi yüzyıllara uzanan sanat müziğini de incelemiş ve her sanatçıya nasip olmamış bir incelikle dünya sanat alemine çalışmalarını sunmuştur.

Advertisement

Manuel De Falla’nın başlıca eserleri şunlardır:

Operalar :

La Vida Breve” (Kısa Hayat, 1905).

Bale Süitleri :

El Retablo de Maeso Pedro” (Üstad Pedro’nun Kukla Oyunu, 1923); “El Amor Brujo” (Aşk Sihri, 1915); “El Sombrero de très picos” (Üç Köşeli Şapka, 1919);

Piyano ve orkestra eserleri :

İspanyol Bahçelerinde Geceler” (1915); Klavsen ve oda orkestrası için konçerto (1926); piyano için “İspanyol Parçaları“, halk şarkıları.

Manuel de Falla

Kaynak : wikipedia.org

Kaynak 2  – Manuel De Falla

Manuel De Falla; İspanyol bestecisi, piyanistidir (Cadiz 1876-Arjantin/ Alta Gracia 1946).

Asıl adı: Manuel de Falla y Matheu. Cadiz’de başlayan müzik öğrenimini Madrid Konservatuvarı’nda sürdürdü. İspanyol ulusal müzik hareketinin asıl başlatıcısı ve esin kaynağı olan öğretmeni Felipe Pedrell (1841-1922), onun daha sonraki yönelimini büyük ölçüde etkiledi. İlk başarısını 1905’te Madrid Güzel Sanatlar Akademisi birincilik ödülünü alan La vida breve (Kısa Yaşam) adlı lirik operasıyla kazandı. 1907-1914 arasında Paris’te yaşadı. 1914’te İspanya’ya döndü. 1919’da Granada’ya yerleşti. Güney İspanya’nın geleneksel halk şarkısı cante jondo ile yakından ilgilendi, 1922’de kentte bir cante jondo festivali örgütledi. İç Savaş’tan sonra (1939) yurdundan ayrılarak Arjantin’e yerleşti. Eserlerinde Endülüs halk müziği geleneğini Fransız izlenimciliğinin tekniğiyle birleştirerek ulusal İspanyol müziğinde Abeniz ve Granados’un hazırladığı yeni bir dönemi başlattı.

Başlıca eserleri:

El amor brujo (Sihirbaz Aşkı) 1915, bale: El sombrero de tres picos (Üç Köşeli Şapka) 1919, bale; Noches en los jardines de Espana (İspanyol Bahçelerinde Geceler) 1916, piyano ve orkestra için Senfonik izlenimler; piyano için Fantasia baetica, 1919; klavsen, flüt, obua, klarnet, keman ve viyolonsel için Konçerto, 1926; dört İspanyol piyano parçası, 1912; gitar için Debussy’ye Saygı, 1938; El retablo de Maese Pedro (Pedro Usta’nın Kukla Oyunu) 1923 kukla operası; yarım alan ve 1962’de E. Halffter’in tamamladığı La Atlantida (Atlantis) operası.

Advertisement


Leave A Reply