Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan

0

Manyetik alanın oluşturduğu elektrik alan, elektriksel dolanım nasıldır, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan

Advertisement

elektrik-alanŞekilde B manyetik alanı z ekseni doğrultusunda ve yönü bize doğru, sınır yüzeyi ise y-z düzlemine paralel ve pozitif x yönünde hareket etmektedir. Bu durumda halka içinde geçen akı zamanla artar. Δt süresinde halkadaki akı artışı ΔΦdir.

\displaystyle \Delta {{\Phi }_{B}}=B.\ell .\vartheta .\Delta t

Elektrik dolanım ise;

\displaystyle \varepsilon =-\frac{\Delta {{\Phi }_{B}}}{\Delta t}

Advertisement

\displaystyle \varepsilon =B.\vartheta .\ell

xy düzleminde bulunan halkadaki elektrik dolanım

Halka için dolanım, manyetik alanı içinde bulunan y doğrultusundaki K kenarı üzerinde oluşur. Değeri ise \displaystyle E.\ell  dir. Burada L ve N kenarlarının manyetik alanı içinde kalan bölümlerinde elektrik alanlar birbirine eşit ve zıt olduklarından; L ve N alanlarındaki toplam elektrik dolanım sıfır olur. M kenarı ise manyetik alanın dışında olduğundan henüz elektrik alan oluşmamış ve dolanım da sıfırdır.

\displaystyle \varepsilon =\frac{\Delta {{\Phi }_{B}}}{\Delta t}=E.\ell =B.\vartheta .\ell

\displaystyle E=B.\vartheta

olarak bulunur.

Advertisement

Bu değer \displaystyle \vartheta hızıyla hareket eden manyetik alanın halka üzerinde oluşturduğu E dir. Çünkü manyetik alanın pozitif x yönünde hareketi çerçevenin negatif x yönünde hareketi olarak düşünülebilir.

Oluşan elektrik alanın yönü :

Elektrik alan B ye zıt yönde B’ manyetik alanı oluşturacak şekilde davranır. Sağ elde başparmak B’ yü dört parmakta halkayı sararsa, halkayı dört parmağın sarış yönü elektrik alanın yönünü gösterir. Veya yine sağ el kuralına baş parmak \displaystyle \vartheta , dört parmak B yi ve avuç içide E yi gösterir.


Leave A Reply