Maraton Savaşları Hakkında Bilgi

0

Maraton Savaşları ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Maraton Savaşlarının tarihçesi, önemi, sonuçları hakkında bilgi.

Maraton Savaşları; Yunanistan’ın Maraton Ovası’nda Atinalılarla Persler arasında yapılmış savaştır (İÖ 490).

Advertisement

Perslerin tüm Anadolu’yu ele geçirmesine karşın Yunanistan bağımsızlığını sürdürüyordu. Pers Kralı I. Darius, İonia İhtilali’ne 20 gemilik bir kuvvetle yardım etmiş olan Atina’yı cezalandırmak amacıyla İÖ 490 ilkbaharında Pers Donanması Kilikya’dan hareket ederek Attika Bölgesi’nin doğu kıyılarındaki Marathon Ovası’na bir çıkartma yaptı. Atina’nın 10 bin kişiden oluşan ordusuna Miltiades komuta ediyordu. Plataiai’den 1.000 kişilik bir yardım geldi. İlk saldırılarda Pers okçuları Yunanlıları ok yağmuruna tuttulsalar da üzerlerinde zırh bulunan Yunanlılar, büyük kayıplar vermeden Pers saflarına yaklaştılar. Önceleri göğüs göğüse yapılan savaş, ikinci aşamada Perslerin çember içine kuşatmalarıyla sürdü. Savaş bittiğinde Yunanlılar 200, Persler 6.400 kayıp verdiler. Yenilgiye uğrayan Persler, kıyıda bekleyen gemilere kaçarak Yunanistan’ dan uzaklaştılar. Gemilerin uzaklaşması üzerine zaferden haberi olmayan Atinalıların, Atina’ya denizden saldıra-bilecek olan Pers Donanması’na kenti teslim etme olasılıklarına karşı zafer haberini ulaştırmak için adamlarından birini gönderdi. Pheidippides adlı genç, 40 km yolu koştu ve Atina’ya girdiğinde “kazandık” dedikten sonra son nefesini verdi. Günümüzdeki Maraton yarışlarının kaynağı bu koşunun anısına dayanır.


Leave A Reply