Marcellin Berthelot Kimdir? Modern Kimyanın Öncüsü ve Sentezin Mucidi

0

Marcellin Berthelot Kimdir? Marcellin Berthelot, organik kimyada çığır açan çalışmaları ve “sentez” kavramını ilk kez kullanmasıyla tanınan Fransız kimyagerdir. Eğitim hayatı, bilimsel başarıları ve politik kariyeri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Marcellin Berthelot

Kaynak: wikipedia.org

Marcellin Berthelot (Marcellin Pierre Eugène Berthelot), 1827 yılında Paris’te doğmuş ve 1907 yılında ölmüş olan ünlü bir Fransız kimyacısıdır. Kimya alanındaki önemli katkıları ve buluşlarıyla tanınan Berthelot, bilim dünyasında derin izler bırakmıştır.

Berthelot, eğitim hayatına Colège de France’ta tıp öğrenimiyle başladı ancak kimyaya olan ilgisi nedeniyle öğrenim dalını değiştirdi. 1846 yılında kimya diploması aldıktan sonra 1851 yılında ünlü kimyager Antoine Jérôme Balard’ın yanında asistan olarak çalışmaya başladı. 1854’te doktorasını tamamladı.

1859’da Ecolé Supérieure de Pharmacie’de (Eczacılık Yüksek Okulu) organik kimya profesörü olarak atandı. 1865’te Collège de France’da onun için kurulan organik kimya kürsüsünde profesör oldu ve bu görevini ölümüne kadar sürdürdü. Berthelot, 1863’te Tıp Akademisi üyeliğine, 1901’de ise Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. 1900 yılında Légion d’Honneur nişanıyla onurlandırıldı. Siyasi olarak da aktif olan Berthelot, 1871’de senatör seçildi ve 1881’de yaşam boyu doğal senatör oldu. 1886-1887 yılları arasında Eğitim Bakanlığı, 1895’te ise kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Berthelot’un ilk çalışmaları, organik maddelerin sentezi üzerine yoğunlaştı. 1854 yılında gliserin üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Etilen ve sülfat asidinden etilalkol sentezi bu çalışmaları takip etti. 1855 yılında ısıtılmış alkaliler üzerinden karbon monoksit geçirerek formiyatları ve formik asidi sentezlemeyi başardı. 1856’da ısıtılmış bakır üzerinden karbon sülfür buharıyla hidrojen sülfür karışımı geçirerek metan ve etilen elde etti. 1857 yılında metandan metil alkol, 1859’da terebentinden kamfol ve kamfordan borneol, 1862’de karbon ve hidrojenden asetilen, 1866’da asetilenden benzen ve 1868’de asetilen ve azottan siyanür asidi sentezledi. 1870 yılında indirgen olarak iyodür asidini kullandı.

Berthelot, kimyada “sentez” terimini ilk kez kullanan bilim insanıdır. Bu kavram, kimyasal bileşenlerin bir araya getirilerek daha karmaşık maddelerin oluşturulması sürecini tanımlar. Berthelot’un bu alandaki katkıları, modern kimyanın temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur.

Ayrıca, termokimya alanında da önemli çalışmalar yapmış olan Berthelot, kimyasal reaksiyonların ısı değişimleri üzerine araştırmalar yaparak bu alanın gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Kimyanın teorik ve pratik alanlarında yaptığı yenilikçi çalışmalarla tanınan Berthelot, bilim dünyasında kalıcı bir miras bırakmıştır.

Başlıca eserleri

Chimie Organique fondée sur la Synthèse (Sentez Üzerine Temellenen Organik Kimya: 2 cilt) 1860; les Origines des l’Alchimie (Simyanın Kökeni) 1885; la Révolution Chimique: Lavoisier (Kimyasal Devrim: Lavoisier) 1890; les Carbures d’Hydrogene (Hidrojenin Karbürleri) 1851-1901; Thermochimie (Termokimya, 2 cilt) 1897; M’écanique Chimique Fondée sur la Thermochimie (Termokimya Üzerine Temellenen Kimyasal Mekanik, 2 cilt) 1879.


Leave A Reply