Marcus Porcius Cato Kimdir?

0
Advertisement

Marcus Porcius Cato Kimdir? Marcus Porcius Cato Hayatı, biyografisi, başarıları. Eski Roma Devlet Adamları, hakkında bilgi.

CATO, Marcus Porcius (M.Ö. 234-149)

Eski Roma’nın devlet adamlarındandır. Yunan düşünce ve göreneklerinin Roma halkını etkilemeye başladığı bir devirde yaşamıştır. Cato, bu etkinin, eski Roma geleneklerini ve terbiyesini bozduğunu düşünerek bütün gücüyle bunu önlemeye çalışmıştır.

Cato, eski bir çiftçi ailesinin oğluydu. On yedi yaşındayken, diktatör Fabius Maximus idaresindeki Roma ordusunun giriştiği II. Pön Savaşı’na katıldı. M.Ö. 202’de Kartacalılar’ın Zama’daki yenilgisinde büyük payı oldu.

M.Ö. 157’de bir görevle Kartaca’ya giden Cato, buradaki zenginliğe, ihtişama şaştı, dönüşünde Kartaca’yı vatandaşlarına bir rakip olarak tanıttı. Senato’da verdiği her söylevi; «Kartaca imha edilmelidir!» şeklindeki meşhur sözleriyle bitiriyordu. Cato’nun ölümünden üç yıl sonra Romalılar Kartaca’yı imha etmeye muvaffak oldular.

Cato yalnız önemli bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda Latin edebiyatının ilk yazarlarından biridir. Eserlerinden ancak «De Agricultura» (Çiftçilik üzerine) adındaki incelemesi günümüze kadar gelmiştir.

Advertisement

Ayrıca Romalı devlet adamı ve filozof olan bir Marcus Porcius Cato (M.Ö. 95-46) daha vardır.


Leave A Reply