Mariana Adaları Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi

0
Advertisement

Mariana Adaları nerededir? Büyük Okyanus’ta bulunan Mariana Adaları’nın özellikleri, coğrafi konumu, ekonomisi ve tarihi hakkında bilgi.

mariana adaları bayrağı

Kaynak : wikipedia.org

Mariana Adaları

Mariana Adaları, Büyük Okyanus’ta ABD’ye bağlı 6 yönetim bölgesinden biri. Yüzölçümü 474 km 2. Büyük Okyanus’un batısında, Filipinler’in 2.760 km doğusunda, Honşu Adası’nın 2.500 km güneyinde yer alırlar. 12°C-21°C kuzey enlemleriyle, 144°-146° doğu boylamları arasında uzanan 16 adadan oluşur. Adalar, üçü (Pagan, Asuncion ve Fara Von de Parajos) hâlâ etkin olan batmış volkanik dağ kütlelerinden oluşur. En büyük tepe, Agrihan Adaları’nda 865 km’ye ulaşır. Kuzeydeki ada gruplarının tümü volkanik kayalardan oluşurken güneydekiler kireçtaşı ile kaplı volkanik kütlelerden oluşur. Tropikal iklimin egemen olduğu adalardan altısı boştur. Toplum nüfusun % 85’i en büyük ada olan Saipan’a yaklaşık % 13’lük bölümü Tinian (101 km) ve Rofa (83 km) adalarında yaşar. Nüfusun yaklaşık % 90’ı iki dünya savaşı arasında bu adalara yerleşen Japonlardan oluşur. Ayrıca az sayıda Mikronezya ve Chammanios kökenli nüfus vardır. Bu insanlar çiftçilik ve balıkçılıkla geçinirler.

Başlıca ürünler şekerkamışı, kahve ve hindistancevizidir. Yapım endüstrisi olmayan adalarda turizm de henüz gelişmemiştir. Az oranlarda kükürt, fosfat ve manganez yatakları vardır. Mariana Adaları (1946′ dan sonra Mariana Bölgesi olarak bilinen), 1978 Eylülünde kuzey Mariana Adaları adı altında ABD’ye bağlı bir eyalet niteliği kazandı. Bu adaların BM adına ABD’ye olan bağımlılığı 1981’de statünün yeniden belirlenmesine kadar yasal olarak sürdü.

Mariana Adaları Haritası

Coğrafya

Kuzey Mariana Adaları toplam olarak on beş adadan oluşmakta olup, bu adaların sadece üçünde yerleşim bulunmaktadır. Adalar konum olarak Japonya’nın güneyi ile Guam’ın kuzeyinde yer almaktadır. Adalar, Guam ile birlikte Mariana Takımadaları’nı oluşturmaktadır. Ülkenin güney kesiminde yer alan adalar basamaklı terasların gözlemlenebileceği kireç taşından oluşmaktadır. Adanın kuzey kesiminde yer alan adalar ise volkanik adalardır. Günümüzde de Anatahan, Pagan ve Agrihan adaları aktif volkanik adalardır. Adalar topluluğunun en yüksek noktasını Agrihan adasında bulunan Agrihan Dağı’dır. Agrihan Dağı’nın en tepe noktası 3.166 m yüksekliktedir.

Tarihi

Macellan’ın 1521’de Mariana Adaları’nı bulmasından hemen sonra İspanyollar buralara yerleşti. Adaların adları, 1667’de sonradan İspanya kraliçesi olan Avusturyalı Mariana onuruna, buraya gönderilen Cizvit misyonerler tarafından verildi. Kuzeydeki adaların Almanya’ya satıldığı ve Guam’ın ABD’ye verildiği 1889’a kadar adalar İspanyol egemenliği altında kaldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Japon istilasına uğrayan adalar, savaş sonunda Millet Cemiyeti tarafından bu ülkenin korumasında bırakıldı. 1944’te Büyük Okyanus’ta yaşanan kanlı savaşlar sonunda ABD güçlerince Japonlardan geri alındı.

Advertisement

Leave A Reply