Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri

0

Marmara bölgesinin coğrafi özellikleri nelerdir? Marmara bölgesi dağları, akarsuları, gölleri, iklimi ve bitki örtüsü ile ilgili bilgiler

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra, yurdumuzun en küçük bölgesidir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Karadeniz Bölgesi, güneyde de Ege Bölgesi ile çevrilmiştir. Batıda ise, Bulgaristan, Yunanistan sınırlarına kadar uzanır. Bölgenin yüzölçümü, yaklaşık olarak, 67.300 km2‘dir.

Marmara Denizi bölgenin ortasındadır. İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı bölgeyi ikiye ayırır. Marmara Bölgesi pek dağlık değildir. Doğu-batı doğrultulu yükseltiler vardır; bunları birbirinden ayıran çukur alanlar da kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır.

MARMARA BÖLGESİ’NİN DAĞLARI

Bölgenin Asya’da kalan kesiminde, Kuzey Anadolu Dağları’nın kolları uzanır. Bu kollardan biri, Kocaeli Yarımadası’ndan geçerek, Istrancalar’a karışır. Başka bir kol da, Samanlı Dağları’ nı meydana getirir. Bölgenin güney kesimindeki başlıca yükseltiler Uludağ (2.543 metre) ile Biga Yarımadasının güneyindeki Kaz Dağı (1.767 metre)’dir. Dağ sıralarının arasındaki çukur alanlarda verimli ovalar vardır: Adapazarı, Bursa, Balıkesir, Karacabey ovaları gibi.

Trakya’da, yani bölgenin Avrupa topraklarında en önemli yükselti Istranca Dağları’dır. Bu dağların en yüksek yeri Mahya Tepesi (1.767 m.)’dir. Trakya’ nın güneyindeki başlıca dağ ise. Tekir Dağı’dır. Bu iki dağ sırası arasında kalan ovaya Ergene Ovası denir, istanbul ili sınırları içinde dağ olarak anılan iki yüksek tepe vardır ki bunlardan Alemdağ 442 m., Kayışdağ 438 m.’dir.

AKARSULAR, GÖLLER

Marmara Bölgesi’nin Trakya kesimindeki en önemli akarsular, Meriç ile bu ırmağın kolu olan Ergene’dir. Trakya’nın hemen bütün suyu, Ergene – Meriç yoluyla, Ege Denizi’ne boşalır.

Marmara Bölgesi’nin Asya’da kalan bölümündeki başlıca akarsular ise, Marmara Denizi’ne dökülen Susurlu, Karadeniz’e dökülen Göksu ile Karasu’dur.

Marmara Bölgesi’nin en önemli gölleri, Güney Marmara Bölümü’nde toplanmıştır. Bunlar, doğudan batıya doğru, İznik, Vlubat (Apolyont), Manyas gölleridir. Bölgenin önemli göllerinden biri de, izmit Körfezi’nin doğusundaki Sapanca Gölü’dür. Marmara Denizi’nin kuzeyinde, istanbul il sınırları içinde, ayrıca üç göl bulunur: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos gölleri. Uludağ üzerinde ise, eski buzul gölleri vardır; Karagöl, Aynalıgöl, Kilimligöl gibi. Trakya kesimindeki başlıca göl topluluğu, Meriç Irmağı’nm çatalağzmdaki göllerdir.

MARMARA BÖLGESİNİN İKLİMİ

Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bir geçit yeri gibidir. Dolayısıyla, ikliminde de yer yer bu iki bölgenin özellikleri bulunur. Bölgenin Karadeniz’e bakan kıyılarında, hemen her mevsimi yağışlı, ılıman bir iklim görülür. Buna karşılık, Marmara Denizi kıyıları Akdeniz iklimi özellikleri gösterir. Iç kesimlerde ise kara iklimi vardır.

Yağış bakımından Marmara Bölgesi ortalama bir durum gösterir. Ne çok yağışlıdır, ne de kuraktır. Son dönemde çevre kirliliği ve iklimsel değişimler sebebi ile hortumlar ve dönemsel kuraklık da yaşanmaktadır.

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Marmara Bölgesi’nin başlıca doğal bitki örtüsü maki’dir. Makiler (çalılar, ağaççıklar), kimi yörelerde 400 m. yüksekliklere kadar çıkar. Ormanlar ise, Istrancalar’da, Samanlı Dağları’nda, Uludağ’da, Biga yöresinde toplanmıştır. Istrancalar’da, Biga yöresinde, Samanlı Dağları’nda daha çok yayvan yapraklı ağaçlar yetişir. En çok, kayın, meşe, gürgen, yer yer de kestane, akçaağaç, karaağaç vardır. Uludağ ormanlarında ise, 1.000 m.’nin üstündeki yüksekliklerde, bunların yerini iğne yapraklı ağaçlar (çamlar) alır.

KALABALIK BİR BÖLGE

Marmara Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir. Ancak, nüfus Karadeniz Bölgesi’ndeki kadar sık değildir. Yurdumuzun en büyük şehri olan istanbul, çevresinde büyük bir kalabalığı toplamıştır. İstanbul’un nüfusu çoğu ülkeden çok daha da fazladır ve gün geçtikçede nüfus artmaktadır. Marmara Bölgesi’nin bunun dışındaki en kalabalık kesimleri, İzmit Körfezi kıyıları, Adapazarı Ovası, Bursa Ovası’dır. Buna karşılık, dağlık alanlar hayli tenhadır. Trakya’da da durum aşağı-yukarı aynıdır. Ovalık alanların kalabalık olmasına karşılık, Istranca Dağları çevresi hemen hemen boş gibidir.


Leave A Reply