Marmara Bölgesi Dağ ve Ovaları

0
Advertisement

Marmara bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız.

marmaraMarmara Bölgesi’nde de, Ege Bölgesi’nde olduğu gibi yüksekliklerle çukur alanlar kuzeyden güneye doğru birbiri ardınca sıralanır. Yalnız bir fark vardır. Ege bölgesindeki çukur alanlarda boydan boya akarsu vadileri bulunduğu halde Marmara Bölgesi’nde çukur alanlar birbirinden az yüksek eşiklerle ayrılmış durumdadırlar. Bu çukur alanlar arasında en kuzeyde bulunan İzmit Körfezi doğuya doğru Sapanca Gölü ile, daha doğuda da Adapazarı Ovası ile devam eder. Bunların güneyinde Gemlik Körfezi, İznik Gölü, Pamukova çukurlukları uzanır. Bu iki çukur dizisini birbirinden Samanlı Dağları (Keltepe 1.666 m.) ayırır. Marmara denizinin güney kıyıları boyunca uzanan Mudanya tepelerinin güneyinde doğudan batıya doğru Bursa Ovası, Ulubat Gölü, Karacabey Ovası, Manyas Gölü, Gönen Ovası sıralanır. Bursa Ovası’nın güneyinde de Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan /Uludağ (2.543 m.) yükselir.

Bölgenin güneybatı köşesi olan Biga Yöresi’nde Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yükselen Kazdağı 1.767 m.’yi bulur.

Marmara Bölgesi’nin Trakya kesimine gelince; burası ortası çukur, yanları oldukça yüksek bir durum gösterir. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Istıranca Dağları’nda Mahya Tepesi 1.031 m.’dir. Trakya’nın Marmara kıyılarına yakın kesiminde Tekirdağ (Ganos Dağı 945 m.), Koru Dağı (725 m.) sırtları uzanır.


Leave A Reply