Marmara Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Marmara Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi.

MARMARA BÖLGESİ

• Yüzey şekilleri sadedir.

• Ova düzlükleri geniş yer kaplar.

• Ergene Ovası, Bursa, Balıkesir, Adapazarı, İnegöl ve Karacabey ovaları başlıca düzlüklerdir.

• En önemli dağ sıralarını Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız dağları ve Güney Marmara’daki Samanlı dağları oluşturur.

• Çatalca – Kocaeli Platosu istanbul Boğazının iki yakasındadır.

• Bölgenin en yüksek noktası Uludağ’dır.

• Meriç ve kolu olan Ergene ile Sakarya, Susurluk önemli akarsularıdır.

• Yüzey şekillerinin sade olması, tarım alanlarının geniş olmasına neden olmuştur.

• Düzlükler yerleşme ve nüfuslanma için avantajdır.

• Ova düzlüklerinde akan akarsular baraj kurmaya, elektrik enerjisi elde etmeye elverişli değildir. (Hidroelektrik potansiyeli düşüktür).

• Akdeniz, Karadeniz, karasal iklimler geçişler halinde görülür.

• Bölgenin Ege kıyılarında ve Güney Marmara Bölümü’nde Akdeniz iklimi özellikleri vardır. Fakat enlem nedeniyle sıcaklıklar biraz düşmüş, yaz kuraklığının etkisi azalmıştır.

• Karadeniz’e kıyısı olan yerlerde her mevsim yağışlı, Karadeniz iklimi özellikleri görülür.

• Ergene Havzası’nın İçlerine doğru karasallık başlar.

• İklim çeşitliliği bitki örtüsü çeşitliliğini de doğurmuştur.Makiler, ormanlar ve bozkırlar görülür.

• İklim çeşitliliği tarım ürünlerinde de çeşitlilik sağlamıştır.

• Türkiye’de nüfusu ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

• İstanbul, Bursa, Kocaeli yöreleri yoğun nüfuslanmışken,Yıldız Dağları Bölümü ve Çanakkale Yöresi tenhadır.

• Kentli nüfus oranı fazladır.

• Endüstri, hizmet ulaşımı ticaret vb… tarım dışı sektörlerde çalışan ların oranı en fazla olan bölgedir.

• Doğunn oranı azdır. Fakat göçler nedeniyle nüfus artışı fazladır.

• En çok göç alan bölgedir.

• Okur-yazar oranı yüksektir.

• Tarım alanları geniş ve verimli olup arazi makine kullanımına elverişlidir.

• Hem iklim çok kurak değildir hem de sulama yaygındır. Bu nedenle verim yüksektir.

• İklim çeşitliliği fazla olduğu için ürün çeşitliliği fazladır.

• Ayçiçeği, buğday, şekerpancarı, zeytin, mısır, üzüm, fındık sebze-meyve gibi hem Karadeniz hem Akdeniz hem de karasal iklimlerde yetişebilen ürünler üretilir.

• Tarımsal üretim fazla olduğu halde diğer bölgelerden tarım ürünü alır. Çünkü nüfus nedeniyle tüketim fazladır.

• intansif tarım ve ahır hayvancılığı yaygındır. Kentli nüfusun fazlalığı nedeniyle bölge içinde, kümes hayvancılığı önem kazanmıştır.

• Güney Marmara’da özellikle Bursa, Gemlik yörelerinde ipekböcekçiliği yapılır.

• Boğazların balıkların göç yolları olması nedeniyle balıkçılık önemlidir.

• Bölgede çıkarılan yeraltı kaynakları:
Bor mineralleri: Susurluk Havzasında (Bursa – Balıkesir) Linyit: Trakya ve Güney Marmara Demir: Sakarya’da
Doğalgaz: Trakya’da (Kırklareli – Hamitabat) Mermer: Marmara Adası’nda, Sakarya’da

• Endüstri gelirlerinin en yüksek olduğu bölgedir.

• İstanbul, İzmit, Bursa çevresinde endüstri gelişmiş, Kırklareli çevresinde ise gelişmemiştir.

• Yünlü ipekli dokuma, şişecam, gemi yapımı, kağıt, çimento, ilaç petrokimya, otomotiv, besin, hazır giyim, deri işleme, vagon yapımı vb. endüstri kolları bulunur.

• Türkiye’de endüstri tesisi sayısı ve endüstride çalışanların en fazla olduğu bölgedir.

• Bölgenin işlek ulaşım yolları üzerindeki konumu, kıtaların ve denizlerin birbirine bağlandığı bir noktada bulunması ve sermaye birikiminin fazlalığı Türkiye’de endüstride en gelişmiş bölge olmasını sağlamıştır.

• Enerji üretimi fazla olmadığı halde, enerji tüketimi en fazla olan bölgedir.

• Ulaşım, ticaret ve turizm gelirlerinde başta gelir.

• Avrupayı Asya’ya bağlayan kara ve demir yolları ile deniz yollarının elverişliliği ulaşım ve ticarette Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlar.

• Kıtalar arasındaki konumu nedeniyle transit ticaret önemlidir.

• istanbul Türkiye’nin en işlek en büyük limanıdır.

• Atatürk Hava limanı iç ve dış hatlarda yolcu ve sefer sayısı en fazla olan havaalanıdır.

• İstanbul Türkiye ticaretinin kalbi konumunda da ticari faaliyetler çok yoğun, ticaret geliri fazladır.

• Özel konumunun yanında yerşekillerinin sadeliği de kara ulaşımının gelişmesi için önemli bir kolaylık sağlayıcı özellik olmuştur.

• En çok turizm geliri olan bölgedir.

• İstanbul bölgenin en çok turist çeken kentidir.

• Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri ndendir.

• Bursa’da tarihi eserler, Kuş cenneti Milli parkı, Çanakkale şehitliği, Truva antik kenti gibi bir çok turizm değerine sahiptir.

Bölgenin Bölümleri

ÇATALCA - KOCAELİ BÖLÜMÜ
• Nüfusu en yoğun, en çok göç alan, kentli nüfusun en fazla olduğu bölümdür.
• Endüstri geliri en fazladır.
• Tarım dışı sektörlerde çalışanların oranının en fazla olduğu bölümdür.
• Ulaşım, ticaret, bankacılık, sigortacılık gelirlerinde başta gelir.
• Enerji tüketimi en fazladır.
• ilköğretim, orta ve yüksek öğretim kurumları ile hastane yatak kapasitesi en fazla olan bölümdür.
GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ
• Tarım gelirleri ve tarım ürünleri çeşidi fazladır.
• Nüfus, verimli tarım alanlarında ve sanayileşmiş yörelerde toplanmıştır.
• Çanakkale yöresi tenhadır.
• Bursa ve çevresinde sanayi gelişmiştir.
• Sanayi gelirlerinde Çatalca-Kocaeli bölümünden sonra bölgede 2. dir.
• Zeytincilik önemlidir.
• Susurluk havzasındaki bor mineralleri en önemli yeraltı kaynağıdır.
ERGENE BÖLÜMÜ
• İklim karasal olup, bölgenin en soğuk, en az yağış alan, bitki örtüsü en seyrek bölümüdür.
• Tarım gelirleri fazla, hayvancılık gelişmiştir.
• Türkiye’nin en önemli ayçiçeği üretim alanıdır. Pirinç, buğday, ş. pancarı, üzüm üretimi önemlidir.
• Nüfus, endüstri tesisleri ve Avrupa’dan gelen işlek yollar üzerinde toplanmıştır.
YILDIZ DAĞLARI BÖLÜMÜ
• Bölgede en engebeli bölümdür.
• Bölgede en çok yağış alan, orman bakımından en zengin bölümdür.
• Nüfus yoğunluğu azdır.
• Endüstri gelişmemiştir.
• Başlıca geçim kaynağı ormancılık ve hayvancılıktır.
• Komşusu Çatalca – Kocaeli bölümüne göç gönderir.

Leave A Reply