Marmara Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü

0

Marmara Bölgesinde görülen iklim özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesinin bitki örtüsü hakkında bilgi.

Marmara Bölgesi ikliminin oluşumunda Karadeniz ve Akdeniz iklim kuşaklarının etkileri görülür. Kuzeye çıkıldıkça Karadeniz, güneye inildikçe Akdeniz etkileri daha çok belirginleşir. Yaz kuraklığı azalan, ortalama sıcaklık düşer, sis olayı sıkça görülür. İlkbahar yağışları Akdeniz’e oranla yüksektir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C, yağış tutarı 704.6 mm’dir. Bölge genelinde haziran ortalarından eylül ortasına kadar yaz kuraklığı görülür. Yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda ve güneydeki alçak yörelerde yükselirken, yükselti artışı kuzeye yaklaşıp ve kıyıdan uzaklaştıkça azalır.

Advertisement

Doğal bitki örtüsü, Karadeniz kıyıları boyunca kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, meşe, akçaağaç türlerinden oluşan orman örtüsü ve Karadeniz kuşağının ormanaltı türleri yaygındır. Trakya’ da, Yıldız (Istıranca) Dağları’nın güney yamaçlarında kuzeydeki tür zenginliği azalır, önce meşe ormanları daha sonra da Ergene Havzası’nda İç Trakya’daki seyrek, bodur bitkilerin yer aldığı bozkırlara ve tarım alanlarına geçilir. Güney Trakya’da Akdeniz çalı türleri (maki) ve kızılçam ormanları yer alır. Doğuya doğru özellikle Istıranca Yarımadası’nın kuzey yansında görülen meşe ormanları, İstanbul Boğazı’nın doğusunda Sakarya Irmağı’na kadar sürer. Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçları, kayın, gürgen, kestanenin egemen olduğu geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır. Yükseklerde kayın-göknar karışık ormanlar görülür. Güney yamaçlarda meşe ve kızılçam ormanlarıyla maki türleri egemendir. Marmara Denizi güneyinde meşe, kızılçam ormanları yükseklerde yerini karaçam ve göknar ormanlarına bırakır. Uludağ, yükseltiye bağlı bitki kuşaklarının gözlenebildiği dünyanın ender köşelerindendir. Uludağ’ın kuzey yamaçlarında karışık yapraklı orman kuşağının üzerinde kayın, yükseldikçe Uludağ göknarından oluşan iğneyapraklı ormanlara geçilir. Marmara Bölgesi, ağaçlandırma yoluyla kazanılan ormanlar ve kavakçılık çalışmaları açısından ülkemizin en zengin örneklerini içerir.


Leave A Reply