Marmara Bölgesi’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Marmara Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtüsü nasıldır, özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi.

Marmara Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

Marmara Bölgesi’nde Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özelliklerinin tümü görülür. Ancak bu iklimlerin geçiş özelliği etkilidir. Bölge genelinde Akdeniz iklim özelliği hakimdir. Fakat Akdeniz ikliminin tüm özelliklerinin görüldüğü söylenemez. Bölge genelinde en yağışlı mevsim kış, en az yağışlı mevsim yazdır. 500 -700 mm arasında yağış alan bölgede kış yağışları cephesel kökenlidir. Kış yağışları yüksek yerler ile Trakya’nın iç kesimlerinde kar, diğer yerlerde genelde yağmur şeklindedir. Ancak kış boyunca zaman zaman şiddetli kar yağışı bölge genelini etkisi altına almaktadır. Bu özellikler bölge genelinde tek bir iklim tipinin görülmediğini, farklı iklim özellikleri arasında geçiş alanında olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölgenin Karadeniz kıyıların da Karadeniz iklim şartları, Trakya’nın iç kesimlerinde Karasal (step) iklim şartları, Marmara, Ege Denizi kıyıları ile Güney Marmara Bölümü’nde Akdeniz iklimi şartları hakimdir.

Bölgede en az yağış alan yer Ergene Bölümü’dür. Karakteristik bitki örtüsü steptir. Bölgenin kışın en soğuk bölümü Ergene’dlr. Sık sık don olayına rastlanır. Karadeniz kıyılarında her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimi özellikleri görülür. Ancak bu bölgede Karadeniz iklimi görülen yerlerde yaz yağışları Karadeniz Bölgesindeki yaz yağışlarına göre daha azdır. Çünkü Karadeniz’den gelen hava akımını engelleyecek yüksek dağlar yoktur. Bitki örtüsü ormandır. Marmara Bölgesi’nde ormanların en fazla yer kapladığı yerler de bölgenin Karadeniz kıyıları ile Yıldız Dağları Bülümü’dür. Akdeniz iklimi görülen alanlarda ise yazlar Ege ve Akdeniz kıyıları kadar sıcak ve kurak değildir. Yıllık yağışın yaklaşık % 15 kadarı yazın düşer. Kış mevsiminde ise yaklaşık 5 -10 gün kadar kar örtüsü yerde kalır. Bitki örtüsü bazı maki türleri ile ormanlardan oluşur.

Bölgede farklı iklim özelliklerinin görülmesi bitki çeşitliliğini arttırmıştır. Ayrıca her iklime ait tanıtıcı tarım ürünleri bölgede yetişmektedir.


Kaynak – 2

Marmara Bölgesi ikliminin oluşumunda Karadeniz ve Akdeniz iklim kuşaklarının etkileri görülür. Kuzeye çıkıldıkça Karadeniz, güneye inildikçe Akdeniz etkileri daha çok belirginleşir. Yaz kuraklığı azalan, ortalama sıcaklık düşer, sis olayı sıkça görülür. İlkbahar yağışları Akdeniz’e oranla yüksektir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C, yağış tutarı 704.6 mm’dir. Bölge genelinde haziran ortalarından eylül ortasına kadar yaz kuraklığı görülür. Yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda ve güneydeki alçak yörelerde yükselirken, yükselti artışı kuzeye yaklaşıp ve kıyıdan uzaklaştıkça azalır.

Doğal Bitki Örtüsü

Karadeniz kıyıları boyunca kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, meşe, akçaağaç türlerinden oluşan orman örtüsü ve Karadeniz kuşağının ormanaltı türleri yaygındır. Trakya’ da, Yıldız (Istıranca) Dağları’nın güney yamaçlarında kuzeydeki tür zenginliği azalır, önce meşe ormanları daha sonra da Ergene Havzası’nda İç Trakya’daki seyrek, bodur bitkilerin yer aldığı bozkırlara ve tarım alanlarına geçilir. Güney Trakya’da Akdeniz çalı türleri (maki) ve kızılçam ormanları yer alır. Doğuya doğru özellikle Istıranca Yarımadası’nın kuzey yansında görülen meşe ormanları, İstanbul Boğazı’nın doğusunda Sakarya Irmağı’na kadar sürer.

Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçları, kayın, gürgen, kestanenin egemen olduğu geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır. Yükseklerde kayın-göknar karışık ormanlar görülür. Güney yamaçlarda meşe ve kızılçam ormanlarıyla maki türleri egemendir. Marmara Denizi güneyinde meşe, kızılçam ormanları yükseklerde yerini karaçam ve göknar ormanlarına bırakır. Uludağ, yükseltiye bağlı bitki kuşaklarının gözlenebildiği dünyanın ender köşelerindendir. Uludağ’ın kuzey yamaçlarında karışık yapraklı orman kuşağının üzerinde kayın, yükseldikçe Uludağ göknarından oluşan iğne yapraklı ormanlara geçilir. Marmara Bölgesi, ağaçlandırma yoluyla kazanılan ormanlar ve kavakçılık çalışmaları açısından ülkemizin en zengin örneklerini içerir.


Leave A Reply