Marmara Denizindeki Adaları Bağlı Oldukları İller Coğrafi ve Genel Özellikleri

0

Marmara Denizi’nde bulunan adalar nelerdir? Marmara adalarının bağlı oldukları iller hangileridir? Marmara Denizi adaları hakkında genel bilgi.

Marmara Denizi Adaları

Marmara Denizi ada bakımından zengindir. Bunlardan İstanbul’un yakınındakiler İstanbul ilinin Adalar ilçesini meydana getirir. Bozburun açıklarındaki İmralı Adası’nda mahkûmlar bulunmaktadır.

Bunların dışında, Marmara’da büyük bir adalar topluluğu vardır ki bunlar Marmara Adaları diye anılır. Marmara Adaları; Marmara Denizi’nin güneybatısında irili ufaklı adalardan meydana gelmiş bir topluluktur. İdari bakımdan Balıkesir ilinin Erdek ilçesine bağlı bir bucaktır.

İçlerinde en büyüğü 200 km2 genişliğindeki Marmara Adası’dır. Bunun doğudan batıya doğru uzunluğu 20 km. karedir. Adadaki İlyas Dağı 600 m.’ye kadar yükselir. Adanın adı olan Marmara burada elde edilen mermer taşlarından gelir. İlkçağ’dan beri işletilen mermer ocakları adanın kuzeyinde Palatya denilen mevkide bulunur. Yerleşme noktaları adanın kıyılarında kurulmuştur. Bunlardan bucak merkezi olan Marmara, adanın güney kıyısındadır. Öteki köyler Gündoğdu, Armalı, Çınarlı, Saraylar’dır. Bunlar keçiyollarıyla birbirine bağlanmıştır. Bütün ulaşımlarını denizden yaparlar.

  • İkinci büyük ada Paşalimanı Adası’dır. Üzeri basık tepeler halinde bulunan bu adanın en yüksek yeri Kukumav Tepesi’dir. Paşalimanı, Harmanlı, Tuzla, Poyrazlı, Balıklı adında köyleri vardır.
  • Üzerinde köy bulunan iki ada daha vardır: Avşa Adası, Ekinlik Adası.
  • Üzerinde insan yaşayan bu adalardan başka Marmara takımadaları topluluğuna dahil olan Hayırsız Ada, Fener Adası, Koyun Adası, Mama Adası, Pala Adası gibi üzerinde insan yaşamayan adalar da vardır.
  • Adalarda yaşayanların başlıca geçimi balıkçılıktır. Bazılarında zeytinciliğe de önem verilir.

Adalar ve Bağlı Oldukları İller

Avşa adası Balıkesir iline bağlı
Balıkçı Adası veya Tavşan Adası İstanbul iline bağlı
Bostancı Çöken Ada İstanbul iline bağlı
Burgaz İstanbul iline bağlı
Büyükada İstanbul iline bağlı
Ekinlik Adası Balıkesir iline bağlı
Fener Adası Balıkesir iline bağlı
Heybeli İstanbul iline bağlı
İmralı Adası Bursa iline bağlı
Kaşık Adası İstanbul iline bağlı
Kınalıada İstanbul iline bağlı
Koyun Adası Balıkesir iline bağlı
Kuş Adası Balıkesir iline bağlı
Mamalı Balıkesir iline bağlı
Marmara Adası Balıkesir iline bağlı
Paşalimanı Adası Balıkesir iline bağlı
Sedef Adası İstanbul iline bağlı
Sivriada İstanbul iline bağlı
Tuzla Fener Adası İstanbul iline bağlı
Tuzla Hayızsızada İstanbul iline bağlı
Tuzla İncir Adası İstanbul iline bağlı
Tuzla Şemsiye Adası İstanbul iline bağlı
Yassıada İstanbul iline bağlı
Yerada Balıkesir iline bağlı

Leave A Reply