Mars Kimdir (Mitoloji Tanrısı)

0

Roma mitolojisinde yer alan savaş tanrısı Mars hakkında kısa bilgi.

Roma Tanrısı Mars Heykeli
Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. İupiter’den sonra ikinci önemli tanrı sayılırdı. Bu tanrının adından dolayı Martius (Mart) denilen ay Roma takviminde yılın ilk ayı olarak kabul edilmişti.

Advertisement

Romalılar’ın inanışına göre Mars, tanrıların kralı İupiter ile İuno’nun oğludur. Roma şehrinin kurucuları olarak kabul edilen Romulus’la Remus’un babasıdır. Romalılar Mars’a bir kuvvet tanrısı olarak taparlar ve onun her şeyi yapmaya gücü olduğuna inanırlardı. Romalı askerler savaşa giderken, yanlarında Mars’a adanmak üzere tavuk götürürlerdi. Çünkü tavuk Mars için kutsal hayvanlardan biriydi. Askerler, savaş başlamadan önce bu hayvanlara mısır verirlerdi. Tavuklar mısırı yerse Mars’ın Romalılar’dan yana olduğuna; yemezse savaşı kaybedeceklerine inanırlardı.

Mars, Yunanlılar’ın savaş tanrısı olan Ares’le bir tutulursa da özellikleri bakımından aralarında birçok farklar vardır. Mars eski Roma edebiyatında Ares gibi savaşlara hükmeden bir tanrıdan çok askerleri yöneten bir tanrı olarak anlatılmıştır. Heykellerde ise Mars’la Yunanlılar’ın Ares’ini ayırdetmek pek kolay değildir.


Leave A Reply