Mars’ın Uydusu Phobos Hakkında Bilgi

0

Mars’ın uydusu Phobos hakkında bilgiler. Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilmiş olan Phobos uydusu hakkında bilgiler.

Mars’ın Uydusu Phobos Hakkında Bilgi

Phobos, Mars’ın iki uydusundan, gezegene daha yakın yörüngede dolananı. Her iki uyduyu da (ötekisi Deimos) 1877’de ABD’li astronom Asaph Hail keşfetmiştir. 27 x 22 X 19 km’lik üçeksenli bir elipsoit biçiminde, kraterli, düzensiz bir kütle olan Phobos, Mars’ın çevresindeki bir tam dolanımını 7,65 saatte tamamlar. Gezegenin Mars’ın ekvator düzlemiyle l°’lik bir açı yapan dairesel yörüngesinin yarı büyük ekseni 9.378 km’dir.

Advertisement
Mars'ın Uydusu Phobos

Mars’ın Uydusu Phobos

Yörünge periyodu Mars’ ın dönme periyodundan (24 saat 37 dakika) daha kısa olduğundan Phobos, Mars’a göre batıdan doğuya doğru hareket eder. Phobos’un, yoldaşı Deimos’unki gibi gri renkli ve çok karanlık regolitle (kayaç örtüsü) kaplı olan yüzeyinin yansıtma oranı yalnızca yüzde 6 kadar, yani Ay yüzeyinin yaklaşık yarısı kadardır. Bu olguların yanı sıra, ortalama yoğunluğunun çok düşük olması (cm3 başına 2 gr), Phobos’un karbonlu bir yapıda olduğuna ve küçük gezegen (asteroit) benzeri kütleler gibi Mars tarafından kapılmış olabileceğine işaret eder. Uydu yüzeyinin büyük bölümü 100 m genişliğinde ve 20 m derinliğindeki belirgin doğrusal kanallarla kaplıdır.

Bunların, Phobos’taki en büyük kraterin oluşumu sırasında ortaya çıktığı sanılmaktadır. Stickney Krateri olarak adlandırılan bu yapı yaklaşık 10 km genişliğindedir. Phobos’un konumu üzerine yapılan uzun ve ayrıntılı gözlemler, Mars’taki gelgit olaylarının uyduyu giderek gezegene doğru çektiğini ortaya koymuştur. Bu doğruysa, 1 milyar yıl kadar sonra Mars’ın tek bir uydusu (Deimos) kalacaktır.

SSCB’nin ön ayak olmasıyla geliştirilen uluslararası bir uzay sondası 1988’de Phobos’un 50 m yakınından geçerek, uydunun yüzeyini laser ve yüklü parçacık ışınlarıyla incelemiştir.

Advertisement


Leave A Reply