Masal Nedir? Masallar Hakkında Bilgi

0

Masal nedir? Masal hakkında bilgiler. Çocukların cinlerle, perilerle bazı zaman korkunç devler ile dolu sihirli alemi hakkında bilgiler.

Advertisement

MASAL, daha çok çocuklara anlatılan, olağanüstü serüvenlerle dolu hikâyelerdir. Masalların başlıca özelliği, içinde insan ve tabiat üstü yaratıkların, olayların bulunmasıdır. Devler, cinler, periler masalların başlıca kişilerinden olduğu gibi, tokatı yiyen şehzadenin süpürgeye çevrilmesi, kuş olup uçması gibi olaylar da masallarda sık sık rastlanan olaylardır. Masalların ikinci özelliği, onu uyduranın belli olmayışıdır. Bunlar ana-babalardan çocuklara anlatıla anlatıla bugüne kadar gelmiştir.

Dilimizde de, yüzyıllardan beri, yüzlerce masal söylenegelmiştir. Bunların, folklor araştırmaları arasında tesbit edilerek yazıya alınması, sade, güzel bir dille yeniden yazılması gibi çalışmalar yeni başlamıştır.

Masallar, bazan millî, mahallî kaynaklardan doğmadır. Dede Korkut Hikâyeleri‘nin Orta Anadolu’da söylenen şekilleri, Türk tarihinin destan parçalarının halk arasında yaşadığını gösterir. Bazı masallar, bilinen ünlü hikâyelerin halk arasına inerek az çok biçim değiştirmesinden doğmuştur: Binbir Gece Hikâyelerinden masal halini almış olanlar gibi. Bir de, halkın heyecanını uyandıran bazı acıklı olayların, zamanla masallaşmasından meydana gelmiş olanlar vardır: Güney Yörükleri’ nin «Boş beşik» efsanesi gibi.

Eski toplum hayatımızda masal bilmekle, masal söylemekle tanınmış kadınlar vardı. Bunlara «masalcı nine» derlerdi. Masalcılar, konaklarda, çoğunluğunu çocuklarla kadınların meydana getirdikleri topluluklara, kış gecelerinde, ramazan gecelerinde bildikleri, bazan da uydurdukları masalları tatlı tatlı anlatırlardı. Bu masallar çoğu zaman şöyle bir tekerlemeyle başlar:

Advertisement

«Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellâl iken, pire berber iken, ben annemin beşiğini sallar, annem bana ninni söyler iken… Bîr padişahın birbirinden güzel üç kızı varmış. Bir gün…»

Masalların bitişi de çoğu defa şöyle bir tekerlemeyle biter: «Gökten üç elma düştü, birini kendim yedim, birini bu masalı dinliyene verdim, birini… Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine!»

Milletlerin kendilerine göre masallar vardır. Birçok yazarlar ya bunları işliyerek, ya da kendileri yeni konular bularak, çocuklar için çeşitli masallar, hayvan hikâyeleri yazmışlardır. Bunların başında Andersen, Grimm Kardeşler, La Fontaine gelir.

Masallar yalnız kış gecelerinde oyalanmak, çocukları uyutmak için söylenen birer uydurma hikâye değildir, folklor bakımından da bunların büyük önemi vardır. Halk psikolojisini, halk inançlarını, büyük kalabalıkların toplu istek ve hasretlerini masallardan öğrenebiliriz. Hattâ tarihteki bir kısım olayların halk üzerindeki tepkileri bile uzun zaman masallarla geleceğe aktarılmış olur. Ayrıca, geleneğin çeşitli yönlerinden de masallar önemlidir: belirsiz tarihlerde geçmiş olmasına rağmen gene de toplum gelenekleri, düğünler, yapılar, yaşayış, beslenme şekilleri masallardan ortaya çıkar.

Advertisement


Leave A Reply