Masal Nedir? Masallar ve Masalların Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler

0
Advertisement

Masal nedir? Çocukların büyülü ve hayal dolu alemi olan masallar ile ilgili genel bilgiler ve masallara örneklerin yer aldığı sayfamız.

Masal

Kaynak : pixabay.com

Masal, daha çok çocuklara anlatılan, olağanüstü serüvenlerle dolu hikayelerdir. Masalların başlıca özelliği, içinde insan ve tabiat üstü yaratıkların, olayların bulunmasıdır. Devler, cinler, periler masalların başlıca kişilerinden olduğu gibi, tokatı yiyen şehzadenin süpürgeye çevrilmesi, kuş olup uçması gibi olaylar da masallarda sık sık rastlanan olaylardır. Masalların ikinci özelliği, onu uyduranın belli olmayışıdır. Bunlar ana-babalardan çocuklara anlatıla anlatıla bugüne kadar gelmiştir.

Dilimizde de, yüzyıllardan beri, yüzlerce masal söylenegelmiştir. Bunların, folklor araştırmaları arasında tespit edilerek yazıya alınması, sade, güzel bir dille yeniden yazılması gibi çalışmalar yeni başlamıştır.

Masallar, bazen milli, mahalli kaynaklardan doğmadır. Dede Korkut Hikâyeleri‘nin Orta Anadolu’da söylenen şekilleri, Türk tarihinin destan parçalarının halk arasında yaşadığını gösterir. Bazı masallar, bilinen ünlü hikayelerin halk arasına inerek az çok biçim değiştirmesinden doğmuştur: Binbir Gece Hikâyeleri‘nden masal halini almış olanlar gibi. Bir de, halkın heyecanını uyandıran bazı acıklı olayların, zamanla masallaşmasından meydana gelmiş olanlar vardır: Güney Yörükleri’ nin «Boş Beşik» efsanesi gibi.

masal ve çocuk

Kaynak: pixabay.com

Eski toplum hayatımızda masal bilmekle, masal söylemekle tanınmış kadınlar vardı. Bunlara «masalcı nine» derlerdi. Masalcılar, konaklarda, çoğunluğunu çocuklarla kadınların meydana getirdikleri topluluklara, kış gecelerinde, ramazan gecelerinde bildikleri, bazen de uydurdukları masalları tatlı tatlı anlatırlardı. Bu masallar çoğu zaman şöyle bir tekerlemeyle başlar:

«Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellâl iken, pire berber iken, ben annemin beşiğini sallar, annem bana ninni söyler iken… Bîr padişahın birbirinden güzel üç kızı varmış. Bir gün…»

Advertisement

Masalların bitişi de çoğu defa şöyle bir tekerlemeyle biter: «Gökten üç elma düştü, birini kendim yedim, birini bu masalı dinliyene verdim, birini… Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine!»

Ulusların kendilerine göre masallar vardır. Birçok yazarlar ya bunları işleyerek, ya da kendileri yeni konular bularak, çocuklar için çeşitli masallar, hayvan hikayeleri yazmışlardır. Bunların başında Andersen, Grimm Kardeşler, La Fontaine gelir.


Leave A Reply