Matematik İle İlgili İngilizce Kelimeler ve Türkçe Karşılıkları

0

Matematik ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Matematik, mathematics hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi.

Matematik İle İlgili İngilizce Kelimeler
AAnumber linesayı doğrusu
addtoplamaknumeralsayısal
addendtoplanannumeratorpay
additiontoplamnumericalsayısal
angleaçıOO
answerCevapoctagonsekizgen
areaalanoddtek sayı
arithmeticaritmetikonebir
averageortalamaoperationoperasyon
axiseksenorbküre
BBordinalsıra
billionmilyaroriginorjin
binaryikiliovaloval
CCPP
calculatehesaplamakparabolaparabol
cardinalkardinalparallelparalel
circledaireparallelogramparalelkenar
circumferenceçevrepercentyüzde
compasspusulaperimeterçevre
conekoniperpendiculardik
coordinateskoordinatlarpipi sayısı
cosinekosinüsplanedüzlem
countingsaymaplusartı
cubeküppointnokta
curveeğripolygonçokgen
cylindersilindirpolyhedronçok yüzlü cisim
DDpolynomialpolinom
decimalondalıkpowergüç
degreedereceprime numberasal sayı
denominatorpaydaproductürün
diameterçapproofkanıt
differencefarkprotractoriletki
dividebölmekpyramidpiramit
divisionbölünmeQQ
divisorbölenquadraticikinci dereceden
dozendüzinequadrilateraldörtgen
EEquarterçeyrek
eightsekizquotientbölüm
eighteenonsekizRR
eightyseksenradianradyan
elevenon birradiusyarıçap
ellipseelipsrational numberrasyonel sayı
equaleşitrayışın
equationdenklemreal numberreel sayı
equilateraleşkenarrectangledikdörtgen
exponentüsremaindergeri kalan kısım
expressionifaderhombuseşkenar dörtgen
FFright angledik açı
factorfaktörroundedyuvarlak
factorialfaktöryelSS
fifteenonbeşscientific notationbilimsel gösterim
fiftyelliseriesdizi
fivebeşsetset
focusodaksevenYedi
formulaformülseventeenon yedi
fortykırkseventyyetmiş
fourdörtsinesinüs
fourteenon dörtsixaltı
fractionkesirsixteenon altı
GGsixtyaltmış
geometrygeometriskip countingSaymayı atla
graphgrafikslopeeğim
greaterbüyüksolveçözmek
greater thandaha büyüksphereküre
HHsquarekare
halfyarımsquare rootkare kök
hundredyüzsubtractçıkarmak
hundredthyüzüncüsubtrahendçıkan
hyperbolahiperbolsumtoplam
hypotenusehipotenüssymbolsembol
IIsymmetrysimetri
inequalityeşitsizlikTT
integertamsayıtangentteğet
intersectionkesişimtenon
inverseterstenthonuncu
irrational numberirrasyonel sayıthirteenon üç
isoscelesikizkenarthirtyotuz
KKthousandbin
kilokilothousandthbininci
LLthreeüç
lessaztimeszaman
less thandaha aztrapezoidyamuk
linehattriangleüçgen
lineardoğrusaltrilliontrilyon
long divisionuzun bölümtwelveon iki
MMtwentyyirmi
mathmatematiktwoiki
mathematicianmatematikçiUU
mathematicsmatematikunionBirlik
meananlamına gelmekunitbirim
medianmedyanVV
millionmilyonvariabledeğişken
minuseksiVenn diagramVenn şeması
modularmodülervertextepe
multiplicandçarpılanvolumehacim
multiplyçarpmakXX
NNx-axisx ekseni
nano-nanox-coordinateX-koordinatı
negativenegatifYY
ninedokuzy-axisY-ekseni
nineteenon dokuzy-coordinatey koordinatı
ninetydoksanZZ
nullboşzerosıfır
numbernumara

Advertisement

Leave A Reply