Matematik ve Geometri Sözleri – Matematik Hakkında Kim Ne Demiş

0

Matematik ve geometri için söylenmiş ünlü sözler. Matematik hakkında ünlülerin sözleri, tanımlamaları, matematiğe olan bakışları, resimli sözler.

Matematik Sözleri

***Matematik, kağıt üzerinde anlamsız işaretlere sahip bazı basit kurallara göre oynanan bir oyundur.
David Hilbert

***Matematik, matematikçiler için yazılmıştır.
Nicolaus Copernicus

***Matematik aklın müziğidir.
James Joseph Sylvester

Matematik İle İlgili Sözler

***Bir matematikçi sanmaz, fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez, belki dikkat etmenizi bekler.
Henri Poincare

***Matematiğin sert ve dar ve sağduyuya itici olduğunu hayal etmeyin. Bu sadece sağduyunun eterikleşmesidir.
William Thomson

***Matematikte bir soru önerme sanatı, onu çözmekten daha değerli olmalıdır.
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor

Matematik İle İlgili Sözler

***”Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan önermeler bilimin dışında kalacaklardır.”
Mustafa Kemal Atatürk

***Matematik, ikiyüzlülük ve belirsizliğe izin vermez.
Stendhal

***Matematiği öğrenmenin tek yolu matematik yapmaktır.
Paul Halmos

Matematik İle İlgili Sözler

***Sen de biliyorsun ki, biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz.
Max Rosenlicht

***Bir üçgenin varlığını kabul ederseniz o üçgenin iç açılarının toplamının yüzseksen derece olduğunu da kabul etmek zorundasınızdır.
Descartes

***Matematik bizi sadece gerçek kelimenin değil, olası her kelimenin uyması gereken mutlak zorunluluk bölgesine götürür.
Bertrand Russell

Matematik İle İlgili Sözler

***Ben matematikten anlama demek, benim kafam pek çalışmaz demenin başka bir türlüsüdür.
Gülay Göktürk

***Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.
Leonardo da Vinci

***Matematikçiler, görelilik kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hâle geldim.
Einstein

***Matematik, gerçek dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz bir yerdir.
Marcus Du Sautoy

Matematik İle İlgili Sözler

***İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini; payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.
Tolstoy

***Matematiğe katılmıyorum. Kanaatimce, sıfırların toplamı tehlikeli bir sayıdır.
St. J. Lec

***En güzel şiir matematiktir. Yeryüzünde şimdiye kadar “iki kere iki dört eder”den daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım.
Aziz Nesin

***Matematik saf zekâdan yaratılmış bağımsız bir dünyadır.
William Woods Worth

Matematik İle İlgili Sözler

***Matematikle ifade edebiliyorsanız fikriniz doyurucudur.
Lord Kelvin

***Gelir vergisi beyannamesi vermek için bir filozof olmak lâzım. Bir matematikçi üstesinden gelemez.
Einstein

***Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir.
Baruch Spinoza

***İnsana politik aritmetiğin işleyen birimleri olarak davranılamaz, çünkü insanlar sıfır ve sonsuzun sembolleri gibi davranırlar ki, bu da insan hakkındaki tüm matematiksel işlemleri boşa çıkarır.
Arthur Koestler

***Matematik, sadece gerçeğe değil, aynı zamanda üstün güzelliğe de sahiptir – heykel gibi soğuk ve sade bir güzellik.
Bertrand Russell

Geometri İle İlgili Sözler

***İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.
Newton

***Matematik, yaşamın ruhunun, insan bilinci üzerine el yazısıdır.
Claude Bragdon

***Matematik bilimin kraliçesi.
Carl Friedrich Gauss

***Matematik, gençlere uygun olmada, çok zor olmayan, eğlenceli ve devlete zarar vermeyen dama gibidir.
Platon

***Matematik sadece gerçek değil, aynı zamanda tek gerçekliktir.
Martin Gardner

Geometri İle İlgili Sözler

***Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren, matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılmaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.
Galileo

***Matematik yapma sanatı, tüm genel mikropları içeren bu özel durumu bulmaktan ibarettir.
David Hilbert

***Matematiğin gücü genellikle bir şeyi diğerine değiştirmek, geometriyi dile dönüştürmektir.
Marcus Du Sautoy

***Matematik olduğu gibi duyumsal bir mantıktır ve sanat, müzik ve plastik sanat gibi şiire de felsefe ile ilgilidir. K. Shegel

Geometri İle İlgili Sözler

***Matematik beyniniz için spor salonuna gitmek gibidir. Zihninizi keskinleştirir.
Danica Mckellar

***Saf matematik, mantıksal fikirlerin şiiridir.
Albert Einstein

***Matematik düzenlilik, denge, uyum, mantık ve soyut güzellik dahil olmak üzere kozmosu yansıtan değerleri ifade eder.
Deepak Chopra

***Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratımıdır.
Stefan Banach

Geometri İle İlgili Sözler

***Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.
Lobachevsky

***Ancak matematik, sanatın kız kardeşi ve hizmetkarıdır ve aynı delilik ve deha ile dokunulur.
Harold Marston Morse

***Matematik çocukluk hastalıkları gibidir. Ne kadar genç alırsanız o kadar iyi.
Arnold Sommerfeld

***Matematik bilimlerin anahtarı ve kapısıdır.
Galileo Galilei

***Matematik aynı adı farklı şeylere verme sanatıdır.
Henri Poincaré

Geometri İle İlgili Sözler

***Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.
John von Neumann

***Matematiğin özü özgürlüğünde yatmaktadır.
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor

***Matematik, ne hakkında konuştuğumuzu, ne söylediğimizin doğru olup olmadığını asla bilmediğimiz bir konu olarak tanımlanabilir.
Bertrand Russell


Yorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?