Matematik ve Geometri Sözleri – Matematik Hakkında Kim Ne Demiş

0

Matematik ve geometri için söylenmiş ünlü sözler. Matematik hakkında ünlülerin sözleri, tanımlamaları, matematiğe olan bakışları, resimli sözler.

Matematik Sözleri

 • ***Matematik, kağıt üzerinde anlamsız işaretlere sahip bazı basit kurallara göre oynanan bir oyundur.
  David Hilbert
 • ***Matematik, matematikçiler için yazılmıştır.
  Nicolaus Copernicus
 • ***Matematik aklın müziğidir.
  James Joseph Sylvester

Matematik İle İlgili Sözler

Advertisement
 • ***Bir matematikçi sanmaz, fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez, belki dikkat etmenizi bekler.
  Henri Poincare
 • ***Matematiğin sert ve dar ve sağduyuya itici olduğunu hayal etmeyin. Bu sadece sağduyunun eterikleşmesidir.
  William Thomson
 • ***Matematikte bir soru önerme sanatı, onu çözmekten daha değerli olmalıdır.
  Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor

Matematik İle İlgili Sözler

***”Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan önermeler bilimin dışında kalacaklardır.”
Mustafa Kemal Atatürk

***Matematik, ikiyüzlülük ve belirsizliğe izin vermez.
Stendhal

***Matematiği öğrenmenin tek yolu matematik yapmaktır.
Paul Halmos

Matematik İle İlgili Sözler

Advertisement
 • ***Sen de biliyorsun ki, biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz.
  Max Rosenlicht
 • ***Bir üçgenin varlığını kabul ederseniz o üçgenin iç açılarının toplamının yüzseksen derece olduğunu da kabul etmek zorundasınızdır.
  Descartes
 • ***Matematik bizi sadece gerçek kelimenin değil, olası her kelimenin uyması gereken mutlak zorunluluk bölgesine götürür.
  Bertrand Russell

Matematik İle İlgili Sözler

***Ben matematikten anlama demek, benim kafam pek çalışmaz demenin başka bir türlüsüdür.
Gülay Göktürk
 • ***Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.
  Leonardo da Vinci
 • ***Matematikçiler, görelilik kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hâle geldim.
  Einstein
 • ***Matematik, gerçek dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz bir yerdir.
  Marcus Du Sautoy

Matematik İle İlgili Sözler

 • ***İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini; payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.
  Tolstoy
 • ***Matematiğe katılmıyorum. Kanaatimce, sıfırların toplamı tehlikeli bir sayıdır.
  St. J. Lec
 • ***En güzel şiir matematiktir. Yeryüzünde şimdiye kadar “iki kere iki dört eder”den daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım.
  Aziz Nesin
***Matematik saf zekâdan yaratılmış bağımsız bir dünyadır.
William Woods Worth

Matematik İle İlgili Sözler

 • ***Matematikle ifade edebiliyorsanız fikriniz doyurucudur.
  Lord Kelvin
 • ***Gelir vergisi beyannamesi vermek için bir filozof olmak lâzım. Bir matematikçi üstesinden gelemez.
  Einstein
 • ***Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir.
  Baruch Spinoza
 • ***İnsana politik aritmetiğin işleyen birimleri olarak davranılamaz, çünkü insanlar sıfır ve sonsuzun sembolleri gibi davranırlar ki, bu da insan hakkındaki tüm matematiksel işlemleri boşa çıkarır.
  Arthur Koestler
***Matematik, sadece gerçeğe değil, aynı zamanda üstün güzelliğe de sahiptir – heykel gibi soğuk ve sade bir güzellik.
Bertrand Russell

Geometri İle İlgili Sözler

 • ***İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.
  Newton
 • ***Matematik, yaşamın ruhunun, insan bilinci üzerine el yazısıdır.
  Claude Bragdon
 • ***Matematik bilimin kraliçesi.
  Carl Friedrich Gauss
 • ***Matematik, gençlere uygun olmada, çok zor olmayan, eğlenceli ve devlete zarar vermeyen dama gibidir.
  Platon
 • ***Matematik sadece gerçek değil, aynı zamanda tek gerçekliktir.
  Martin Gardner

Geometri İle İlgili Sözler

***Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren, matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılmaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.
Galileo

Advertisement
 • ***Matematik yapma sanatı, tüm genel mikropları içeren bu özel durumu bulmaktan ibarettir.
  David Hilbert
 • ***Matematiğin gücü genellikle bir şeyi diğerine değiştirmek, geometriyi dile dönüştürmektir.
  Marcus Du Sautoy
 • ***Matematik olduğu gibi duyumsal bir mantıktır ve sanat, müzik ve plastik sanat gibi şiire de felsefe ile ilgilidir. K. Shegel

Geometri İle İlgili Sözler

***Matematik beyniniz için spor salonuna gitmek gibidir. Zihninizi keskinleştirir.
Danica Mckellar
 • ***Saf matematik, mantıksal fikirlerin şiiridir.
  Albert Einstein
 • ***Matematik düzenlilik, denge, uyum, mantık ve soyut güzellik dahil olmak üzere kozmosu yansıtan değerleri ifade eder.
  Deepak Chopra
 • ***Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratımıdır.
  Stefan Banach

Geometri İle İlgili Sözler

 • ***Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.
  Lobachevsky
 • ***Ancak matematik, sanatın kız kardeşi ve hizmetkarıdır ve aynı delilik ve deha ile dokunulur.
  Harold Marston Morse
 • ***Matematik çocukluk hastalıkları gibidir. Ne kadar genç alırsanız o kadar iyi.
  Arnold Sommerfeld
 • ***Matematik bilimlerin anahtarı ve kapısıdır.
  Galileo Galilei
***Matematik aynı adı farklı şeylere verme sanatıdır.
Henri Poincaré

Geometri İle İlgili Sözler

 • ***Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.
  John von Neumann
 • ***Matematiğin özü özgürlüğünde yatmaktadır.
  Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor
 • ***Matematik, ne hakkında konuştuğumuzu, ne söylediğimizin doğru olup olmadığını asla bilmediğimiz bir konu olarak tanımlanabilir.
  Bertrand Russell


Yorum yapılmamış

Leave A Reply